Oczyszczanie myśli

Oczyszczanie myśli

Umysł jest wytwornikiem przekonań, które nie pozwalają nam żyć w „tu i teraz”. Negatywne myśli podpięte pod emocje, tworzą splot życia, które doświadczamy. Zwierzęta nie posiadają myśli, nie oceniają, nie krytykują, ani nie żyją przeszłością jak istota ludzka. Stąd...

Terapia Homa

  To najskuteczniejsza metoda uzdrawiania człowieka i środowiska, które w  chwili obecnej jest tak bardzo zanieczyszczone, że trudno w nim żyć wszelkim stworzeniom. Homo, oznacza proces usuwania toksycznych czynników z atmosfery, przy użyciu ognia. Terapia Homa...