Żywa świątynia Boga

Świątynie zbudowane ręką ludzką, nie są prawdziwą świątynią Boga.  Św. Paweł w Dziejach Apostolskich mówił do Ateńczyków takie słowa: „Bóg, który uczynił świat i wszystko co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach  ręką zbudowanych, ani nie...

Czujność

„Jam jest obecnością czuwającą” – tak stwierdza  nasza Jaźń  zamieszkała w każdym z nas. Dlaczego mamy czuwać? Czuwanie  to bycie zawsze gotowym do działania,  nawet   i  w nocy.  To oświetlenie  lampą mroku nocy  aby być przebudzonym. Jezus w Ewangelii ...