Sztuka konwersacji

Sztuka konwersacji

  Przedmioty same w sobie nie są zdolne do porozumiewania się między sobą. Ludzie od zarania dziejów szukali metod aby przekazywać swoje myśli, emocje i uczucia poprzez słowa. Stąd powstawało mnóstwo języków aby móc wyrazić to, co dzieje się wewnątrz w człowieku....
Bezsłowna komunikacja

Bezsłowna komunikacja

  Nic oprócz światła nie może się komunikować ze sobą. Światło jest też miłością a więc tylko poprzez miłość następuje komunikacja. Gdy kogoś kochamy, to możemy porozumiewać się z tą osobą bez słów. Podobnie jak to czynią małe dzieci. One rozmawiają z rodzicami i...