Reżyser twojego życia

Reżyser twojego życia

Każdy z nas reżyseruje swoje życie według ustalonego wcześniej scenariusza, jak w filmie. Zazwyczaj jest to program przedurodzeniowy, aby dana istota mogła doświadczać wielu różnych aspektów życia. Pewna grupa aniołów (archontów), razem z duszą istoty, ustala plan...
Żywa sztuka życia

Żywa sztuka życia

„Tylko mądrość rozpozna mądrość. Muzyka nie działa na głuchych”. / Walter Lippman/ Człowiek jest reżyserem swojego życia, a wszyscy inni są aktorami w jego sztuce. W zależności od tego, kim jest reżyser, to taki powstaje film. Może trudno jest to...