Strach przeszłości

Strach przeszłości

Wielu ludzi nosi w sobie ogromne traumy, które przeżywali w poprzednich wcieleniach lub noszą traumy po rodzie. Obecnie schodzi z przestrzeni coraz więcej światła i wypycha ciemność z ludzi aby ją zobaczyć. Ignorowanie tego zjawiska oznacza niepotrzebne cierpienie....
Rząd i nierząd

Rząd i nierząd

To dwa bieguny różnych światów. Bóg Stwórca dał nam wiedzę, nie władzę, która pochodzi od lucyfera. Wiedza i mądrość to świadomość samego siebie. Człowiek zaplatany w struktury władzy niczego nie widzi, jedynie własne rozszalałe ego, które jest bezrozumne i chce...