Światło jako wewnętrzny przewodnik

Światło jako wewnętrzny przewodnik

Masz w sobie najlepszego przewodnika, który mieszka w tobie. To światło świadomości połączone ze Źródłem wszystkiego co jest. Zatem wszelka wiedza jest w tobie, wystarczy ją odkryć. Jesteśmy programowani poprzez umysł od samego dzieciństwa aż po starość, jeśli w porę...

Świadomy Wybór

Wszystkie działania dokonywane bez uświadomienia, powracają do nas i dalej oddziaływają. Powoduje to osiadanie na aurze głowy gęstej mgły ( rodzaj błota astralnego). Równocześnie zanieczyszczają powietrze wokół nas. Skupiska ludności jak wioski, osiedla i miasta są...