Masz w sobie najlepszego przewodnika, który mieszka w tobie. To światło świadomości połączone ze Źródłem wszystkiego co jest. Zatem wszelka wiedza jest w tobie, wystarczy ją odkryć. Jesteśmy programowani poprzez umysł od samego dzieciństwa aż po starość, jeśli w porę się nie obudzimy.

Podczepiamy się pod różne autorytety, symbole, obrazy zewnętrznych przewodników i stajemy się niewolnikiem! Obecna srandemia pokazała ile ludzi chce być zniewolonych. Sami sobie to narzucają. To styl życia zależny od władzy, najpierw rodzicielskiej a potem kościelnej i rządowej. Życie według szablonów społecznych i rodowych.

Ludzie trzymają się tego jak owce stada aby nie myśleć samodzielnie. Boją się słuchać siebie, bo nie posiadają światła w sobie, które by ich poprowadziło. Świadomość tego kim jestem, jest najwyższą wartością nie tylko na ziemi ale też w zaświatach. Stąd ludzie bardzo boja się śmierci, bo nie wiedzą co dalej tam robić. Są zagubieni po śmierci ciała jak owca, która odłączyła się od stada lub małe dziecko pozostawione przez rodziców.

Czy to tak trudno zrozumieć, że człowiek ma być świadomy tego, co jest i co będzie?
Wówczas żyje w spokoju duszy, bez strachu, stresu i bez masek. Maska to ego programy, to sztuczna osobowość podpięta pod Sztuczną Inteligencję(SI), która rządzi się sumieniem. Świadomość społeczna ustala warunki dla sumienia, co jest dobre a co złe tzw.; przykazania, nakazy i zakazy. Przeciętny człowiek kieruje się sumieniem i trudno mu zrozumieć, że wszystko jest takie jak ma być.

Światło to miłość bez przeciwieństwa, które nigdy nie osądza, nie wydaje wyroków, gdyż jest wszystkim. Nie ma dobra ani zła, jest tylko konsekwencja własnych wyborów, jako doświadczanie życia w pełni. Zrozumienie tej prostej kwestii, daje człowiekowi wolność w każdej sytuacji. Wolność jest miarą człowieka świadomego, który widzi wszystko poprzez swoje światło.

To człowiek święty zanurzony w świetlistym ciele, co zna swoją drogę i plan duszy. Może wspomagać innych aby oni też odkryli to światło w sobie. Wyzwolenie z niewoli ego i zbiorowej świadomości dokonuje się na naszych oczach, gdyż budzą się uśpieni ludzie i pragną odkrywać siebie. Porzucają wszelkie zewnętrzne wierzenia, autorytety, symbole, bo już wiedzą, że to ich prowadzi do zguby. Świadomi ludzie maja jasny cel i wewnętrzne prowadzenie, które ułatwia życie. Daje radość, miłość i dostatek we wszystkich dziedzinach życia. To droga światła i mądrości.