Umysł

Umysł

To narzędzie ego, które nie może się nasycić wiedzą i informacją. Ciągle przyjmuje od innych wiedzę aby im dorównać. Umysł nie potrafi sam coś stworzyć aby było tylko jego. Umie odtwarzać, to jego funkcja. Stwarzanie przychodzi od intuicji, ze światła, ze świadomości...
Mądrość

Mądrość

  To samoświadomość wynikająca z doświadczeń. Mądrość to stan boskości w człowieku, ponieważ Bóg jest czystą mądrością czyli samoświadomością. Jesteśmy jak fale na oceanie mądrości i możemy czerpać zasoby z tej ogromnej wiedzy. Najpierw się uczymy od innych,...
Autorytety

Autorytety

„To jest korzeń wszelkiego zła” – tak mówi Jezus w Kursie Cudów. Autorytet zawsze stawia siebie po jednej stronie dualności, a więc wytwarza sprzeczność. Tę skrzywioną teorię jednostronności projektuje na innych i wzmacnia ich wiarę w siebie, jako...

Wiara i wiedza

    Te dwa wyrazy określające bardzo ważne  nurty życia człowieka, zaczynają się na te same litery „wi”. Wibracją litery „w” jest liczba „5”, oznaczająca środek lub centrum. Natomiast drugą literką jest „ i ” o wibracji „9”, jako kończąca cały proces...