Czas zasłoną boskiej wieczności

Czas zasłoną boskiej wieczności

Zasłony przeszkadzają widzieć prawdziwie. Są to programy z przeszłości dziejowej. To one robią z nas niewolników czasu przeszłego, który projektuje się na przyszłość. Boska wieczność to czas „teraz”. On jest zawsze dostępny, gdy skierujesz swoją uwagę na to, co się...

Żyj teraźniejszością

Tylko ona istnieje prawdziwie! Wszystko inne jest iluzją, przykrywaniem rzeczywistości. Przeszłość faktycznie już nie istnieje ani tym bardziej przyszłość. Są one przenoszone sztucznie do teraźniejszości. Jest tylko wieczne TERAZ. Wspomnienia lub marzenia, obciążają...