Małe ego to manifestacja strachu i zachłanności. Zamyka cię w coraz mniejszej przestrzeni i doprowadza do samozniszczenia. Każde małe ego kieruje się w swoim życiu celami i często po trupach je osiąga, nie zważając na innych, bliskich jemu ludzi. Strach to programy pokoleniowe, to traumy z przeszłości na nowo przeżywane, to przeszłość lub lęk przed przyszłością.

Małe ego gdy wzrasta, kieruje się zapisem swojej historii. Musi mieć przed nazwiskiem jakieś tytuły, a po nazwisku historyczne osiągnięcia, jak stan posiadania czy aspekt władzy religijnej lub politycznej. Wtedy czuje się mocne w swej słabości i wywołuje konflikty, aby karmić się energią innych ludzi.

Ego duchowe najpierw zajmuje się religią, która mąci umysł, aby z niego nie wyjść. Potem jest New Age, gdzie ego ustanawia swoje prawa. Udaje miłość i fałszuje rzeczywistość. Uśmiecha się do wszystkich z intelektualnego poziomu. Stara się być dobre w kłamstwie. Czuje swoją siłę poprzez osiągnięcia w materii.

Ego zbudowane na strachu ma małą przestrzeń świadomości, gdyż jest ona tylko zewnętrzna i wypełniona przekonaniami. Gdy taki człowiek dojrzewa, zaczyna poszukiwać siebie w środku, a nie na zewnątrz. Widzi, że ból pochodzi z oddzielenia od miłości do innych. Miłość to w nauce Powszechna Świadomość, pochodząca ze Źródła Wielkiej MOCY.

W tym odcinku drogi nie ma już celów oprócz jednego. Jest całkowite poddanie się intuicji. Przestrzeń zewnętrza gdzie funkcjonuje małe ego, jest ograniczona. Natomiast przejście do wewnętrznej przestrzeni, jest bez ograniczeń. Małe ego przemienia się w duże EGO czyli Avatar. Tworzy się naturalny stan bycia.

Poprzez intuicję otrzymujesz przekazy z Powszechnego Pola Świadomości / Boga, Źródło jak wolisz nazywać/, poprzez siatki świadomości spływa czysta informacja. W języku religijnym można powiedzieć, że to sam Bóg przychodzi do ciebie. W języku naukowym jest to zgoda na podłączenie swojej świadomości do Wielkiego Systemu Świadomości.

Poprzez miłość człowiek postrzega świat jako dobry, a wszystko inne widzi na swoim miejscu. W ten sposób wewnętrzna przestrzeń się rozszerza i coraz więcej informacji ze Źródła jesteś w stanie przyswoić. Tak rodzi się Avatar, który jest połączeniem twojej świadomości z Powszechnym Polem Świadomości.

Jedynie wiedza naukowa, która jest powtarzalna porządkuje dawne przekonania i układa wszystkie puzzle od nowa. Spływa na ciebie ciągle deszcz informacji ( dreszcz w ciele), abyś mógł/ mogła doświadczać nowego życia w miłości. Miłość czyli inaczej świadomość, daje poczucie bezpieczeństwa z Systemu Świadomości. Nie potrzebujesz już dawnych zabezpieczeń w formie posiadania rzeczy materialnych, gdyż wszystko co ci potrzebne spływa jak strumień od Źródła w tu i teraz.

Małe ego żyje w wirtualnym świecie, który mu wyświetla jego osobisty komputer biologiczny. Jest graczem w grze komputerowej, o czym sobie nie zdaje sprawy. Aby wyjść z tej gry, należy ją odkryć oraz przemienić na świadome tworzenie. Niewielu jest takich, którzy chcą to zrobić, gdyż programy podświadomości są tak silnie osadzone w ciele, że wierzą, iż nic zrobić się nie da. Widzą zdeterminowany świat, a wiara im podsuwa brak rozwiązań.

Miłość tylko daje, a małe ego tylko bierze, oprócz wiedzy naukowej i mądrości dawnych mistrzów, gdyż wówczas traci swą siłę. Wiara czyni chaos i zwiększa entropię w kosmosie. Natomiast wiedza porządkuje stare dane w komputerze i wprowadza ład informacyjny. Komputer biologiczny po usunięciu starych programów na bazie strachu, może wgrać sobie nowe programy w oparciu o miłość.

W ten sposób zmniejsza się entropię we wszechświecie i system dąży do harmonii, co wpływa na całą ludzkość. Najpierw potrzebna jest harmonia w ciele, umyśle i świadomości, aby urodził się nowy Avatar. Fizyka kwantowa jest domeną nowej świadomości, która porządkuje cały system wierzeń. Subiektywne doświadczenia są motorem rozwoju i świadomej gry graczy w wirtualnej rzeczywistości.

Avatar nie myśli tylko o sobie i swoich własnych osiągnięciach, jak małe, skurczone ego, lecz dba o innych ludzi, aby nam wszystkim żyło się coraz lepiej. Miłość ma komponent smutku, gdyż musisz patrzeć na małe ego i widzisz jego cierpienie. Ale nic zrobić nie możesz, dopóki ego się nie przebudzi. Są to często bardzo bliskie osoby lub przyjaciele, które utkwiły w programach strachu. Ich los jest obecnie coraz bardziej bolesny, aby ich przebudzić.

Avatar wie, że bez prośby o pomoc nie może się angażować w obce sprawy. To wywoła tylko niepotrzebne konflikty, których ego strachu potrzebuje najbardziej. Świat iluzji jest fałszem, gdyż opiera się na lęku, który jest nierzeczywisty i nie istnieje w prawdzie. To świat niszczenia samego siebie i innych.

Świat oparty na miłości jest prawdziwy, gdyż tylko miłość jest rzeczywista i nie ma swego przeciwieństwa. Miłość wszystko tworzy, to musi być prawdziwa. To kierunek do życia i budowania coraz to większej świadomości społeczeństwa.
Kurs Cudów od Jezusa jest szybką drogą rozpoznania małego ego, lub stara wiedza od Lao Tsy: „108 chorób i 108 leków”, które należy czytać codziennie, gdyż ego nie chce się niczego uczyć!

Jak przejść od małego ego do Avatara, możesz tę wiedzę uzyskać na warsztatach, które prowadzę w Ośrodku Świadomości w Pińczowie. Zadzwoń jeśli jesteś tym tematem zainteresowany/ zainteresowana; tel: 698179061
Nie opowiem ci swojej historii, bo ona zniknęła. Nie powiem ci kim jestem, bo nie mam stanu posiadania. Należę do Wielkiego Systemu Świadomości, skąd czerpię potrzebne na ten moment informacje.