Zazwyczaj zapominamy o naszych duchach przodków, którzy powinni nas wspierać w potrzebie, gdyż taka jest ich odwieczna rola. Natomiast czcimy ich grobowce i martwe, rozkładające się ciała, które są bezużyteczne. O tym pisałam w listopadowych artykułach.
Jak korzystać z pomocy duchów przodków?


Duch po śmierci ma wiele czasu i jest chętny do pomocy żyjącym, zwłaszcza w swojej wyuczonej za życia dziedzinie. Posłużę się wypowiedzią Luczisa, jako nauczyciela tantry oraz rosyjskiego szamana, jak korzystać z duchowej energii przodków.
Najpierw należy oczyścić dom z wszelkich nieżyczliwych nam bytów, za pomocą intencji i białej szałwii, obchodząc w domu wszystkie kąty, w kierunku odwrotnym do ruchu zegara. Potem należy odnaleźć intuicyjnie Starszego Rodu, który będzie nas wspierał w trudnych decyzjach. Następnie trzeba rozmieścić w swoim pokoju, w każdym kącie po jednym duchu.
Osobiście mi wyszło, że na południu chciały być duchy męskie a na północy duchy żeńskie. Jest to zgodne z energią feng – shui. Nie muszą być zawsze duchy krewnych. Mogą też być dawni nauczyciele lub inne pomocne za życia osoby.
W kuchni możemy umieścić ducha dobrej kucharki lub kucharza. W łazience ducha czystości. W pokoju gościnnym ducha krewnego, który lubił towarzystwo. Na zewnątrz domu moim zdaniem powinien być duch silnego mężczyzny, który będzie ochraniał  mieszkanie.
Gdy tak rozmieścimy duchy, to musimy nadać im odpowiednie zadania do wykonania, aby się nie nudziły. Do samochodu zaprośmy ducha dobrego kierowcy, aby dbał o sprawność samochodu. Kilkanaście lat temu, sama jeszcze bez tej wiedzy, prosiłam ducha zmarłego taty, aby pilnował nam samochodu na parkingach, podczas naszych licznych wycieczek z rodziną. Zawsze to robił skutecznie.
Są też duchy, które chętnie opiekują się dziećmi jak mówi Luczis i można ich prosić o pomoc, gdy rodzice muszą chwilowo gdzieś wyjść. Małe dzieci widzą duchy i chętnie się z nimi bawią, gdyż nie posiadają zamykających programów, na widzenie innej rzeczywistości.
Są duchy nam przyjazne i duchy złośliwe. Te przyjazne warto zatrudniać, natomiast złośliwe należy odprowadzać na właściwe im miejsce, samemu lub za pomocą egzorcysty.
Energia rodowa zawiera się w wibracji nazwiska. Kiedy uczyłam się numerologii, to badałam pismo i podpisy różnych ludzi. Miałam w pracy dostęp do list obecności oraz podpisów na listach płac i zobaczyłam, że  pracownicy zwłaszcza fizyczni, którzy bardzo dobrze zarabiali, to zawsze w ich podpisie było wyraźnie zaznaczone nazwisko. Natomiast inni, którzy mieli problemy w pracy czy rodzinie zamazywali swoje parafki czy podpisy.
W nazwisku jest wibracja rodowa, w imieniu zaś wibracja osobista. Imię, to zbyt mały dorobek, aby miał dużą siłę przebicia. Kiedyś podpisywało się nazwiskiem i imieniem a teraz odwrotnie, dlatego też zmniejszona jest  moc człowieka.
Korzystanie z energii duchów przodków jest bardzo ważne, gdyż daje wsparcie i niesie pomoc dla następnych pokoleń. Szamani dlatego mają tak dużą moc, gdyż korzystają z energii duchów swoich przodków.  Robią cuda przy ich pomocy, o  których zwykły człowiek nie słyszał.
W rodzinach, gdzie życie jest trudne dla wszystkich jej członków, zawsze jest gdzieś przerwana nić w energii ojca lub matki. To osłabia całą rodzinę i powstaje wiele trudności w różnych dziedzinach życia. Poprzez przywrócenie danego członka rodu do społeczności, sytuacja ulega generalnej poprawie.
Ważne są też morderstwa i ofiary, które mogły mieć miejsce w odległym czasie a zwłaszcza na wojnie. Takie  zdarzenia powtarzają się na obecnych członkach rodu. Ta mordercza siła działa dalej i zabija niewinne osoby, które nie zdają sobie sprawy z tego wydarzenia.
Najczęściej objawia się to w postaci raka i innych ciężkich chorób jako samo – zabijanie czyli kat i ofiara razem wzięci, dlatego, że rodzina ich rozdzieliła i osądziła. To nie jest temat w tym artykule, dlatego podaję tylko fakty.
Z tego krótkiego opisu widać, jak ważne jest uporządkowanie  duchowego dziedzictwa naszych zmarłych krewnych. Bądźmy im przychylni a oni chętnie nam pomogą i wesprą swą duchową siłą nasze poczynania.
Taka praca dla rodziny jest dla duchów bardzo pożyteczna, gdyż szybciej mogą się wyzwolić z działania karmy i narodzić ponownie w tej samej rodzinie. Duch jest nieśmiertelny i żyje nadal po rozpadzie fizycznej formy. To duch jest żywy po śmierci a nie ciało w grobie!
Zacznijmy patrzeć na ten bolesny temat śmierci inaczej a będzie nam lżej i naszym ukochanym zmarłym będzie o wiele łatwiej i przyjemniej przebywać w innych wymiarach. Dajmy im pracę na „niewidzialnym etacie” a wszyscy na tym zyskamy.
Duchy przodków tworzą linię wsparcia dla żyjących i mogą być bardzo pomocne, gdy się z nimi skontaktujemy. Nadszedł czas porządkowania życia, gdyż Nowy Świat wkracza do rzeczywistości ziemskiej i powinno się „zagospodarować” wolne duchy, aby każdy miał swoje obowiązki we wszechświecie. Sprzątane są teraz pola astralne i duchy powinny znaleźć swoje miejsca.