Ego oddzieliło nas od miłości. Powstał świat dobry i zły. Miłość na nowo połączy nas aby wrócić do swojej duchowej natury. Miłość to duch wszechświata, który wszystko skleja, bez oceny. Duch jest jeden, jak jedna jest miłość we wszechświecie. Tam, gdzie brakuje miłości jest ciemność, strach i zimno. W zimnie nic nie wzrasta i nic się nie łączy. Nawet ziemia w zimie jest oddzielona od słońca poprzez śnieg aby nie dawać życia naturze. Zimą nic nie wzrasta lecz niszczeje w oddzieleniu.

Strach czy lęk jest pozbawieniem miłości. Ludzkość zapragnęła oddzielenia poprzez utworzenie ego osobowości aby żyć bez miłości, tylko dla siebie i swoich egoistycznych pragnień. Doprowadziło to do rozpadu systemu, który nie ma kleju miłości. Stary system matrixa upada na naszych oczach. Gdyż nie ma w nim życia. Jest tylko śmierć, choroba i niewola. Na zgliszczach powstaje nowy świat pełny miłości, jedności, zaufania, że jest siła wyższa , która dba o każdego, kto do niej podąża.

Ludzie, którzy się zagubili i pobłądzili, mogą się jeszcze nawrócić na ścieżkę życia, jeśli chcą. Ci, którzy są w wielkim strachu oddaleni od Źródła Miłości, muszą niestety odejść z tej planety. Dla nas ludzi nowej ery przychodzi piękny czas życia w radości i dostatku. To życie dziecka, które jest zaopiekowane przez wspaniałych rodziców i nie martwi się o nic. Dorośli mają też rodziców duchowych: Boga Ojca i Boga Matkę, którzy cały czas dają wsparcie i opiekę.

Warto podłączyć się pod Źródło Miłości aby czerpać z niego życie i tworzyć Nowy Świat. Kto ma dobre połączenie z duszą i duchem, to ma łatwą drogę do Źródła. Kto zaś połączenie ma słabe, wówczas żyje tylko w śnie, podszyty strachem. Dziś są inne wartości niż materialne przedmioty. Obecnie liczy się to co duchowe, bo ono wszystko tworzy. To z miłości powstaje życie, żywy człowiek, a ze strachu powstaje śmierć, zniszczenie i rozpad.

Warto zadbać o siebie, o swoją duszę aby ona prowadziła do światła. Coraz więcej ludzi się przebudza i szuka wyjścia z braku miłości. Każdy człowiek podświadomie szuka i pragnie utraconej łączności ze Źródłem, z Bogiem, z miłością, która jednoczy rodziny, ludzi i narody. Uliczne tańce i Hymny Wolności jednoczą ludzi, bo mamy dość zniewolenia przez rządy „ego matrixa”.

Czas wyjść z niewoli i tańczyć pieśń jedności. Miłość jest ponad podziałami, osądami i ponad zniewoleniem. Miłość zawsze wygrywa. Ma moc potężnego Źródła, które wysyła coraz więcej światła na ziemię aby ludzie wyszli z niewoli. Wolność to miłość jednocząca wszystko. To potęga Źródła Życia.