To żeńska twórcza energia, która jest w każdym człowieku w większości u naturalnych kobiet. Pierwszy ośrodek kreacji to łono, które wydaje na świat potomstwo. Drugi ośrodek to czakra gardła, odpowiadająca za wyższy wymiar kreacji twórczej. To dotyczy artystów płci obojga. Mężczyzna tworzący artystycznie swoje dzieła, ma tej energii żeńskiej więcej niż zwykły mężczyzna, żyjący tylko na odtwarzaniu.

Każdy z nas ma możliwości twórcze, tylko zależy od tego jak z nich skorzysta. Najwyższy rodzaj twórczej ekspresji, to działanie na rzecz boskiego wymiaru istnienia. To piękno tworzenia dla rozsławienia mocy Stwórcy, która jest w każdym z nas. Otrzymane talenty należy pomnażać poprzez zdobywane światło duszy aby tym pokazać swoją moc stwórczą.

Jeden tworzy piękną muzykę, drugi maluje obrazy co oko zachwyca, trzeci może tworzyć piękne budowle czy krajobrazy ogrodów. Każdy z nas tworzy swój własny kąt do mieszkania i urządza go według swojej wizji. To też tworzenie. Gotowanie, wypieki też należą do świata kreacji. Mogą być smaczne i zdrowe dla ciała lub przeciwnie szkodliwe.

Dzieci są najmilszym dziełem tworzenia nowego życia. W ten sposób powstaje społeczeństwo ludzi o nowych wyzwaniach. Zwierzęta i rośliny są też bardzo twórcze na poziomie podstawowym czyli rozmnażania życia. Nie posiadają aspektu artystycznej kreacji, jak człowiek. Tym się różnimy od niższych światów.

Życie lubi tworzyć przeróżne formy aby upiększać ziemię. Sama ziemia jest istotą żeńską i posiada największą moc kreacji. Żywi wszystkie stworzenia na ziemi i w ziemi. Moc jest w każdym człowieku i można jej użyć. Zależy tylko od ilości światła, które zawiera informację potrzebną do stwarzania. Podobnie jak słońce daje kody informacyjne ziemi, a ona z kolei tworzy życie.

Twórzmy swoją przestrzeń coraz piękniejszą aby świat odnowić i stworzyć na nowo w zupełnie innej kreacji. Strach zamyka ośrodki działania i czyni człowieka bezpłodnym. Otwarcie na miłość i światło stwarza warunki do mocy tworzenia. Światło wprowadza informację a miłość rodzi nowe pomysły. Dajmy się ponieść miłości aby światło duszy mogło działać przez nas dla dobra planety.