Na zewnątrz jest ciągły ruch i wiele rzeczy się dzieje na przemian. To gra światła i cienia. Jeśli bierzesz tę grę za rzeczywistość, to będziesz przebywać w ciągłym chaosie i sprzeciwie do rzeczywistości. Ważne jest aby zestroić się z wewnętrzną ciszą i akceptować wszystko co się zadziewa, gdyż nie masz wpływu na to. To kompleks zbiorowych myśli i czynów, które widzisz.

Twój wewnętrzny spokój jak na dnie oceanu, będzie wpływał kojąco na te wydarzenia. Tak jak fale na oceanie powstają i znikają. Nie ma to żadnego wpływu na dno oceanu, które jest spokojem i bezruchem. Tak jak wiatr, który wieje raz silniej a drugi raz go prawie nie ma w przestrzeni. Wiatr czy fale to jak emocja gniewu, która burzy spokój.

Gdy uciszysz swój gniew przez akceptację, że jest, wówczas on się rozpływa i wycisza. Gniew to ruch energii, który nadaje kierunek wszystkim emocjom. Jest pierwszą energią na kole przemian żywiołów. Od ruchu wszystko bierze początek. Jeśli jest to cel twojego „ego”, to może totalnie zaburzać życie. Jeśli ten ruch wydobywa się ze środka, z ciszy, to jest impulsem do kreatywnego działania twojej duszy.

To ona łącząc się bezpośrednio ze Źródłem, otrzymuje właściwy impuls do działania, do tworzenia czy zmiany kierunku życia. Jesteś albo odtwórcą jako „ego” lub twórcą działania duszy. Zauważmy, że obecnie na ziemi występują liczne wichury, które niszczą stare i słabe budowle lub spróchniałe drzewa. To energia wiatru ze Źródła, która wskazuje nową drogę dla ludzkości.

To syndrom przebudzenia i zmiany świadomości na świecie. Kto podda się tej transformującej sile kosmicznej, to wkroczy na drogę przemiany swojego myślenia, przez zmianę przekonań i wzorców pokoleniowych. Źródło nam pomaga poprzez liczne Istoty Kosmiczne, które dostrzegają w ludziach zakręcenie i chcą nam to uświadomić.

Weszliśmy jako ludzkość w energię strachu i lęku, przez co boimy się zmian. Ale te zmiany są na lepsze. Samo Źródło wysyła moc światła, które potrafi przemienić świadomość. Widać to bardzo wyraźnie na zwierzętach, które podnoszą własną świadomość i w wielu przypadkach upodabniają swoje zachowania na ludzkie. Jeśli zwierzęta potrafią się tak diametralnie zmienić, to dlaczego człowiek tego nie robi?

Ponieważ zwierzęta nie są zmanipulowane jak człowiek, przez strach przekonań religijnych i społecznych, dlatego są otwarte na zmiany, kiedy żyją na wolności. Trzymane w domach czy na uwięzi mają mniej możliwości doświadczać życia. Dla człowieka okrytego płaszczem „ego” czyli strachem, ta przemiana jest trudniejsza.

Musi najpierw zobaczyć swoje „ego” oparte na lęku przed nowym, a potem to zmienić. Taka niezbędna wiedza jest zawarta w książce „Kurs Cudów”, zesłana przez Jezusa na nowe czasy, aby człowiek mógł się przebudzić. Warto skorzystać z tej cudownej wiedzy, pochodzącej ze Źródła od Istoty, która zna ludzkie życie.

Jest wielu ciekawych terapeutów i uzdrowicieli, którzy przeszli przez Kurs Cudów i dziś korzystają z tej wiedzy, pomagając innym przemienić swoją świadomość. Sama też przez wiele lat korzystam z tej książki oraz z wykładów wielu Nauczycieli Kursu Cudów z USA, co daje mi wglądy w rzeczywistość i iluzję.

Ten proces przemiany jest konieczny aby wejść do Nowej Ziemi, gdzie istnieją programy oparte na miłości. Stara ziemia pozostanie w oprogramowaniu na bazie lęku przed przyszłością i strachu za przeszłość. Strach będzie generował cierpienie, śmierć i tragedie. To obszar bardzo niskich wibracji.

Nowa Ziemia jest dla ludzi świadomych siebie, którzy się przebudzili ze snu i podłączyli pod Moc Źródła, przez zestrojenie wewnętrznej częstotliwości do wysokiej wibracji miłości. Źródło inaczej Bóg, który jest Miłością i nie karze nikogo za doświadczanie życia. Strach karze a miłość nagradza, tym co najlepsze.

Zapraszam na Diagnozę Duszy i oczyszczenie ze starych programów aby podłączyć się do Źródła Miłości. Jeśli jesteś gotowy/gotowa przejść taki proces przemiany, zapraszam na sesję przez Skype. Zadzwoń lub napisz maila aby umówić się na sesję. Dane kontaktowe są na mojej stronie: www.diagnozaduszy.pl