Od czasu przełomu wieków, zaczęła pojawiać się nowa świadomość. Ponieważ każda świadomość potrzebuje energii, aby się przejawiać, dlatego teraz ukazała się nowa energia, aby służyć innej, nowej świadomości ludzi, którzy tego oczekują. Do tej pory świadomość była związana z umysłem ego, który potrafi wszystko komplikować, używając schematów i definicji.

Ten etap mamy już za sobą, gdzie wszystko było przewidywalne, zgodnie z założonym planem. To rodziło presję na czas liniowy, aby jak najszybciej wykonać zadanie. Stąd zrodziła się wszechobecna niecierpliwość, związana z coraz większym naporem starej energii. Większość ludzi ciągle gdzieś biega, nawet nie bardzo wiedząc za czym. To wywołuje stres, gdyż ogranicza w czasie wykonywaną pracę.

A jakby to było lepiej, gdyby nikt nie musiał się śpieszyć i żył na luzie?
Oczywiście ludzkość jest bardzo zmęczona i zestresowana, zwłaszcza młodzi, biegiem czasem mocno przyśpieszonym. Dlatego przychodzi nowa energia, która nie podlega czasowi liniowemu, ani jednej przestrzeni. Jest poza tym wymiarem ograniczeń.

Stara energia jest wibracyjna i powtarzalna. Opiera się na wzorcach i świecie przeciwieństw, gdzie dobro i zło, ma dla niej znaczenie. Stąd powstało moc osądów, definicji, przekonań i wzorców, które ograniczały wszystkich ludzi na ziemi. Praca w usuwaniu starych wzorców, przekonań i gry w życie w biegunowym świecie, jest teraz na tapecie, w wielu różnych praktykach uzdrowicielskich.

To proces niekończących się ustawień, odpinań wzorców rodowych i odkreowań, aby pozbyć się starych schematów myślenia z umysłu. Nowa energia ma dla nas inne wyzwanie. Jest związana ze świadomością, która nie zna osądów, lecz działa w jedności przeciwieństw. To droga serca i ekspansywności działań, zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz istoty. Największy potencjał energii w człowieku, według nauki, jest w sercu. To serce najpierw zaczyna bić w ciele matki. Od tego rytmu rozpoczyna się życie.

Gdy serce jest otwarte, wówczas działa intuicja, czyli myśl boska. Nie ma w takim przekazie słów ani obrazów. Jest natychmiastowe działanie, poprzez wiedzenie. To łaska boska. Boski umysł jest współczujący, pełen szacunku i prostoty. Gra w życie odbywa się natychmiast, gdyż świadomość boska przejawia się w nanosekundzie.

Pomysły na tworzenie się czasu i przestrzeni, czyli różnych wymiarów, to gra myśli ludzkiej. Natomiast nowa świadomość niczego nie definiuje ani nie określa, gdyż to sprowadziło by ją do starej świadomości, która powoli ale sukcesywnie odchodzi.

Obecnie jest wiele zagubionych ludzi, gdyż ich umysły działają nieświadomie, ze starą energią, która rodzi chaos. Stąd pochodzi wylew chorób nerwowych, psychicznych i depresyjnych, gdyż umysł nie wie, co się dzieje. Jedynym wyjściem z tego typu chorób i innych równie ciężkich, jest zrozumienie obecnych przemian na ziemi.

Nowy świat rządzi się innymi prawami. Nowa świadomość też ma swoje prawa i niestety dobrze jest je poznać, aby nie błądzić w swym starym sposobie kreowania rzeczywistości. Jesteśmy kreatorami życia na wzór Stwórcy i czy tego chcemy, czy nie, wszystko co nam się przydarza, jest własną kreacją.

Możemy tworzyć przy pomocy wzorców ze starej biegunowej energii ( + i – ), gdzie bieguny coraz wyraźniej dają znać o sobie, powodując moc problemów i chorób. Ale możemy się też z tego uwolnić, otwierając własne serca, gdzie świadomość boska, sama kreuje szczęśliwą grę w życie.

Nowa energia jest na usługach nowej świadomości i przejawia się jako uświęcone doświadczenie, którego nie można opisywać słowami. Słowa sprowadzają nową rzeczywistość do starego wymiaru 3D i znika uświęcone doświadczenie.

Sama tego eksperymentu doświadczyłam, kiedy zaczęłam opowiadać stany mojej świadomości z innych wymiarów. Wszystko prysło jak mydlana bańka na wodzie, a po doświadczeniu pozostał smutek i żal.

Nowa świadomość nie potrzebuje tworzenia celów przyszłości ani projektów, gdyż ona manifestuje się jako rzeczywistość, na każdą chwilę przejawienia. To będą nowe zupełnie doświadczenia i sposób na życie przyszłych pokoleń.

Obecnie na ziemi jest niewiele ludzi, którzy żyją nową świadomością, gdyż ta wiedza jest nowa. Powołałam do życia Ośrodek Świadomości w moim mieście Pińczowie, jako aspekt Akademii Świadomości w Łodzi, aby poszerzać wśród chętnych na miejscu i przez skypa, w każdym tygodniu spotkania i audycje w tym temacie.

Praca nad własną świadomością, ma ogromny wpływ na potencjały całej ludzkości, gdyż każda świadoma istota w niewidzialny sposób, poszerza swoją świadomość na innych ludzi, obecnych w jej życiu. Nowa energia ma tendencję do poszerzania wszystkiego i wzrostu, zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz. Stąd stworzy się świat pełny obfitości.

Stara energia miała tendencję do zaciskania oraz braków, gdyż działa w stanie lęku i strachu. Nowa energia służy świadomości do poszerzania i wzrostu, oraz niewinnej gry w życie. To inna, nowa zabawa dla dzieci kosmosu, gdzie duch wraca do swojego ciała, aby doświadczać jedności ciała, umysłu i ducha.

Do tej pory ta trójca była oddzielona i każda jej część żyła osobno. Dobrze jest poznać nową energię i zasady korzystania z niej, aby wzrastała nowa świadomość na ziemi.
Wiedzę tę zaczerpnęłam z książki Adamusa „Żyj swoją boskością” oraz intuicyjnym wglądem w nową rzeczywistość świadomości.