Zapowiada zmiany w postrzeganiu świata. To rok numerologicznej „6” czyli 3×2=6. Oznacza rodzinę. W naszym przypadku transformacji do nowej ziemi, oznacza rodzinę duchową. Może powstawać wiele takich rodzinnych ośrodków współtworzenia dla dobra swojego i ludzkości. Rodzina pokoleniowa przeważnie jest naznaczona programami rodowymi, które ograniczają wolność osobistą, otwartość i bycie tym kim chce się być. Przeważa w niej władza rodzicielska i przemoc.

Rodziny duchowe są wspierające dla każdego, dają wolność, niezależność i ciepły dom. Stanowią bezpieczne miejsce, wolność wyrażania uczuć i emocji, dają swobodę myślenia i postępowania. Dominuje w nich czułość, miłość i bliskość. Każdy członek rodziny czuje się odpowiedzialny za swoje życie i rodziny. Rodzina jako najmniejsza cząstka społeczeństwa, ma możliwość budowania Nowego Świata od podstaw. Jeśli jest spójna w myśleniu i działaniu, wówczas może wiele zdziałać dla społeczności w której żyje.

Wolność pozwala twórczej ekspresji zaistnieć, dlatego rodziny duchowe są twórcze. Wytwarzają nowe, niezależne struktury aby doświadczać życia w innej odsłonie jak: edukacja, medycyna i życie w rodzinie. Rodzina w Nowym Świecie będzie wspierać poczynania każdego ze swych członków, rodziny pokoleniowej czy duchowej. To radość istnienia od najniższych poziomów.

Liczba„20” wspiera poczynania liczby „22”, jako budowanie większych struktur społecznych i materialnych.
20 – to przebudzenie ze snu. Otwarcie się na intuicję i wyobraźnię w podejmowaniu decyzji. Świadomość decyduje. Im większa, tym większy ma rozmach działania. 20 – sprowadza rewolucję w naszym życiu, co widać od początku roku 2000. Obecnie te zmiany będą pozytywne i wspierające poczynania liczby „22”, która sprawuje kontrolę nad materialnym światem.

22 – to liczba praktycznego geniuszu, inspiracji i inteligencji. Człowiek potrafi osiągnąć każdy zamierzony cel, gdyż nic go nie ogranicza, bo żyje w wolności. Jest mistrzem kreacji nowego życia, nie tylko dla siebie ale też dla innych. Najważniejsze jest nauczyć się dawać, dzielić i brać to, co najlepsze dla siebie.

Liczba „6” to też uczucia, miłość, harmonia w parze oraz wypracowanie głębokich wartości bycia z drugą osobą. Zaczynamy uczyć się nowego życia od podstaw, od najmniejszej komórki jaką jest para, rodzina i społeczność. Mamy spełnić się jako partner, partnerka, rodzic i kulturalny członek społeczeństwa w którym mieszkamy.

W rodzinach duchowych skupiających kilka rodzin czy ich członków tzw.: osady, życie będzie mieć dodatkowy wymiar, jako współistnienie w grupie. Aby tego dokonać należy stwarzać rodziny o podobnych wibracjach. Wystarczy jeden nieodpowiedni członek aby zakłócić całość. Potrzebna wielka ostrożność i odpowiedzialność za siebie aby wzmacniać nową społeczność w osadzie.

W Nowym roku 2022 życzę wszystkim moim czytelnikom wszelkiej Pomyślności, Zdrowia i Radości w tworzeniu Nowego Świata oraz dostatku dóbr materialnych i duchowego wzrostu.