Jest to ostatni odcinek tego cyklu w którym opiszę dwa przeciwstawne sobie żywioły: wodę i ogień. Są one najważniejsze i decydujące, gdyż z nich jest bezpośrednie wyjście albo w stronę śmierci, albo w kierunku zmartwychwstania. Wszystko zależy od zrozumienia samego siebie.

Po jesieni ( suchość) na świecie przychodzi czas zimowy ( zimno), któremu odpowiada żywioł wody. Oznacza koniec cyklu obiegu energii żywiołów w zamkniętym kole, według cyklu przemian medycyny chińskiej.

Energia zimna odpowiada za funkcję nerek i pęcherza moczowego. Jest bardzo ważna, gdyż nerki są zbiornikiem życiowej siły energetycznej. Dlatego jest napisane w Biblii, że „Bóg bada serce, sprawdza nerki, by każdemu oddać według jego dróg, według owoców jego postępków” – Jeremiasz.17.10.

Dlaczego jest to tak ważne?

Na poziomie emocji, energii zimna odpowiada strach i lęki. Jeśli tej energii jest za dużo w ciele, to w naturalny sposób dla zrównoważenia zimna, zabierane jest ciepło z serca. Miłość ( ciepło) zaczyna się zmniejszać na konto strachu ( zimno). W chwili obecnej XXI wieku, przeważa w ludziach emocja strachu. Miłość zanika i zamiast niej mamy: agresję, lęki, nienawiść i żal. Są to najniższe emocje, zamiast wysokich.

Jeśli zachowana jest równowaga we wszystkich organach ciała, wówczas zbieramy owoce swego życia w postaci wypływającej z doświadczenia mądrości. Taki człowiek staje się geniuszem i mędrcem.

Natomiast w sytuacji totalnego zaburzenia równowagi w ciele i przewagi energii zimna, człowiek ulega destrukcji. Zamiast mądrości, zanika rozum i logiczne myślenie. Takie objawy spotyka się coraz częściej u ludzi starych i schorowanych. Strach, to ciemność i zniszczenie lub transformacja energii w inną jej formę. Odpowiada wiekowi powyżej 50 lat życia człowieka. Określa pogodną i mądrą starość lub zniszczenie przez strach.

Dawne dzikie plemiona były wzorem do naśladowania naturalnych procesów obiegu energii i starszyzna rodu była najmądrzejsza. To oni byli przywódcami plemion. Dziś sytuacja jest niemal odwrócona, poza nielicznymi wyjątkami. Przewagę mądrości bez życiowych doświadczeń, mają ludzie młodzi, co jest niezgodne z naturą. Starzy natomiast tracą rozum.

Mądrość jest najwspanialszym owocem ludzkiego życia, dlatego Bóg sprawdza nerki i serce, gdyż widzi w człowieku poziom miłości oraz strachu. Miłość prowadzi człowieka w kierunku Boga, natomiast strach odwraca od Boga.

Nadmiar strachu prowadzi do najcięższych chorób i zaniku pamięci oraz do śmierci. Ważne jest aby zrozumieć swój strach i go przezwyciężyć. Na pewno należy ogrzać ciało, a szczególnie nerki.

Motorem naszego życia jest wewnętrzne dynamo, które ogrzewa mózg i rdzeń kręgowy, energią żaru czyli wzmożonego ciepła. Żar spala wszystkie nieczystości w ciele, zatem oczyszcza i oświeca człowieka. Spełniają się wówczas nasze pragnienia. Człowiek żaru, dąży do sukcesu materialnego i duchowego. Osiąga życiowe spełnienie. Nadmiar może przepalić komórki mózgu i spowodować jego uszkodzenie. Zrównoważona energia żaru prowadzi do sukcesu i młodości ciała, gdyż ten rodzaj energii jest przyporządkowany wiekowi dojrzałej młodości. Ta energia powinna pozostawać ciągle w ciele, gdyż odmładza każdego człowieka i daje nowy impuls do działania.

Mózg wówczas pracuje sprawnie, pamięć jest wyśmienita a kręgosłup i rdzeń kręgowy, funkcjonują bez zakłóceń. W energii żaru, znikają w naturalny sposób wszystkie choroby. Człowiek zdobywa szczyty swoich życiowych celów. Najważniejsze osiągniecie, to oświecenie duchowe, które ma największą wartość na ziemi.

Żar, to wewnętrzne światło, które oświeca umysł i ciało. Dzięki temu następuje wyjście z koła narodzin i śmierci ( koło żywiołów). Kończy się ziemska reinkarnacja. Umysł zmartwych – wstaje i odnawia ciało. Rodzi się nowy Autentyczny Człowiek, jakim stworzył go Bóg. To największe osiągnięcie ziemskiego człowieka.

Tak jak Jezus przemienił swoje fizyczne ciało podczas Wielkiej Nocy ( zimno) i powstał z martwych w jasny biały dzień ( światło), tak i my mamy się przemienić i odnowić.
„Macie się odnowić w sile pobudzającej wasz umysł i przyoblec się w nową osobowość stworzoną według Woli Bożej w rzeczywistej prawości i lojalności” – Efezjan 4.23.

Bóg jest ogniem trawiącym, który pochłania ciemność jak światło Słońca trawi ciemność nocy. Bóg zawsze przebywa w cieple i ogniu, a nie w zimnie. Zimno, to strach, sztywność i ciemność. Boga tam być nie może.

Na Święta Zmartwychwstania, życzę wszystkim czytelnikom mojej strony internetowej i wszystkim ludziom Ziemi – Zmartwychwstania ich umysłów. Przebudzenia do Nowego, Wspaniałego życia w naturalnej harmonii umysłu i ciała.

Więcej na ten temat, znajdziecie w mojej książce „Symfonia Przebudzenia”,
która jest dostępna w Internecie lub bezpośrednio u mnie w sprzedaży.