W dobie strachu przed śmiercią i bólem umierania, wiele dusz po śmierci ciała, otacza się kokonem lęku. To ciemna masa przez którą nie widać świata duchowego. Żaden przewodnik nie może dotrzeć, gdyż dusza nosi w sobie wielkie poczucie winy, wstydu i różnych niskich emocji, które blokują widzenie i komunikację.

Takiej duszy może pomóc jedynie żyjący człowiek – egzorcysta, który uświadomi jej bezsens takich emocji. Egzorcysta pomoże tej duszy przebaczyć innym i sobie, aby wyzwoliła się z kokonu emocji czarnego ciała astralnego. Wówczas taką duszę odprowadza się na swoje miejsce w świecie duchowym.

Wiele dusz po odejściu z ciała fizycznego przyczepia się do aury żywych członków rodziny, zwłaszcza do tych, których się kochało najbardziej. Jest to spowodowane strachem i lękiem przed piekłem i diabłami, którą to błędną wiedzę przekazuje kościół katolicki. Są to zazwyczaj mniej świadome dusze, które nie znają świata duchowego i czują w sobie wielkie poczucie winy, oczekując adekwatnej kary.

Opętana osoba często staje się wzorcem zmarłego człowieka, zachowuje się agresywnie i irracjonalnie. Potępianie takiej istoty mija się z celem, gdyż jej nie ma w tym ciele. Jest wypchnięta przez obcego ducha i on przejmuje władzę nad ciałem. Wszystkie czakry oprócz pierwszej są zamknięte u niej na przepływ energii i taka osoba słabnie, gdyż dokarmia swoją energią obcego ducha.

Niekiedy taka osoba żywa przejmuje choroby osoby zmarłej / hipochondria/ i lekarzom trudno ją zdiagnozować, gdyż pojawia się horoba i znika, lub nie ma stałych wyników diagnozy. Osoba opętana przeważnie o tym nie wie. Może to ktoś z rodziny zaobserwować i zgłosić egzorcyście do sprawdzenia.

Jeśli duch osoby zmarłej był alkoholikiem, wówczas osoba żyjąca opętana przez takiego ducha , nagle zaczyna pić alkohol, gdyż zmarły alkoholik potrzebuje oparów i wyziewów wódki, której mu tam brakuje. Najczęstszą przyczyną alkoholizmu są opętujące duchy. Odprowadzenie ducha na swoje miejsce powoduje, że żywy człowiek wraca do normalności, jeśli chce współpracować i oczyszczać ciało fizyczne z toksyn.

Innym ważnym objawem opętania jest, przykra woń ciała i brzydko pachnące wydzieliny a szczególnie pot czy sperma. To znak, że w ciele zasiaduje obcy duch i stąd czuć jego trupi zapach. Taki człowiek może się często myć, ale obcego zapachu nie jest w stanie usunąć.

Takie objawy bardzo przeszkadzają we współżyciu w parze, wręcz ją uniemożliwiają i doprowadzają do rozwodu czy awantur lub alkoholizmu. Żadne rozmowy czy terapie nie pomogą, gdyż duchy w nich zasiadające przeszkadzają. Znam przypadki z autopsji, gdzie opętane osoby chciały zrobić ustawienia Hellingera i nic z tego nie wyszło.

Sama przed sesją uwalniania kodów rodowych czy innej terapii, sprawdzam obecność duchów i odprowadzam je na swoje miejsce. Wiem, że mało który terapeuta bierze to pod uwagę i robi terapię duchowi zmarłego człowieka a nie żywego. Taki obcy duch kłamie, robi zamieszanie i zabawia się tym procesem. Stąd skuteczność terapii jest żadna, dopóki duch nie opuści ciała człowieka.

Sam tego nie zrobi, bo gdzie pójdzie?
Trzeba znać zasady i prawa świata duchowego, aby odprowadzić zagubione dusze. Teraz wiele dusz ludzi nie odchodzi na swoje miejsce, gdyż często nie wiedzą, że zmarli. Umierają w stanie nieprzytomnym w szpitalach, wśród obcych ludzi, gdzie serwuje im się środki uśmierzające jak morfina. Odchodzą w inny świat w stanie odurzenia.

Kiedyś ludzie odchodzili stąd świadomie. Wzywali najbliższą rodzinę, żegnali się z bliskimi, przekazywali majątek i odchodzili na swoje miejsce. Teraz tego się nie praktykuje, tylko oszukuje osobę odchodząca, że wszystko będzie dobrze. W jakim stanie ducha człowiek odchodzi stąd w takim samym się rodzi ponownie. Jest to ciągłość stanu świadomości.

Podaję kilka aspektów, które charakteryzują opętanie:
– totalny spadek energii i senność
– beznadzieja i stany depresyjne
– choroby psychiczne
– alkoholizm i uzależnienia
– agresja bez powodu i rozdrażnienie
– wywoływanie awantur z byle powodu i oskarżenia
– trupi zapach ciała i wydzielin

Wiele rozwodów w parach jest spowodowane opętujacymi duchami. Choroby mogą też pochodzić od duchów.

Jeśli widzisz to u siebie lub u najbliższych, to zgłoś się do egzorcysty po pomoc.
W mojej praktyce terapeutycznej w tym temacie, spotykam podobne przypadki, stąd tę wiedzę z doświadczenia posiadam. Pomagam opętanym uwolnić się z obcych duchów, bytów czy klątw. Zagubione dusze po przebaczeniu i oczyszczeniu odprowadzam na swoje miejsce.
Zadzwoń, jeśli potrzebujesz diagnozy duszy i oczyszczenia od duchów czy uwolnienia karmy pod numer tel.: 698 179 061