Dwie półkule mózgu
Tworzy zespół zgrany
Prawa strona z lewą
Jak dobre organy.

Tu żyje świadomość
Świadomości pełna
Rozróżnia co dobre
Wszystko w życiu spełnia.

Świadomość to zdolność
Mądrego człowieka
Który widzi wszystko
Nic mu nie ucieka

Potrafi określić
Uczucia i myśli
Zrozumieć co mówią
Zdarzenia co wyśni.