http://pl.wikipedia.org/wiki/Smugi_chemiczne

Świadomość jest największym skarbem, jaki człowiek może uzyskać na Ziemi i zachowywać na wieki. Zasób świadomości jest bramą, przez którą zdąża się w kierunku oświecenia. To przepustka do „Nieba” i utraconego niegdyś Raju.

Są różne poziomy świadomości, w zależności od tego, kto jak postrzega. Najważniejsze jest być świadomym samego siebie. Wówczas otwierają się drzwi coraz głębszego poznania. Człowiek wychodzi ze swojej skorupki ego i widzi inny świat, którego do tej pory nie postrzegał.

Większość ludzi Ziemi, nie widzi zmian, jakie przyniosła nam Fala 2012r. Trwają dalej zamknięci w swojej skorupce ego i widzą tylko starą, swoją przestrzeń. Świat się zmienia dla tych, co chcą widzieć zmiany, co są otwarci na inną rzeczywistość. Wyszli  na świat, ze swojej ego –  skorupki.

Dla nich powstaje nowy świat, niezwykle kuszący swoim pięknem. Jest w nim przyjaźń ludzi o podobnym sposobie myślenia, zamiast krępujących związków małżeńskich. Jest łatwość zdobywania podstawowych środków do życia. Stąd  rodzi się przyjemna praca, zamiast przymusowego zniewolenia ku ciężkiej i stresującej pracy.

Zdrowie jest na porządku dziennym, gdyż podwyższona świadomość niweluje wszelkie zakłócenia w organizmie. Choroba powstaje z chaosu w umyśle, który wprowadza bałagan w ciele. Tak rodzą się choroby, które są tłumione lekami, zamiast usuwać pierwotną ich przyczynę.

Leki chemiczne powodują, że człowiek zatraca jasność postrzegania i żyje w całkowitym śnie. Ludzie starzy są podtrzymywani sztucznie przy życiu, którego nie postrzegają. Przedłuża się ich cierpienie, aby tym karmić istoty jaszczurze.

Poza naszym postrzeganiem, istnieje polityka kosmiczna, którą dostrzegają nieliczne istoty z wysokich poziomów świadomości. Z jednej strony jesteśmy truci przez wrogie nam cywilizacje, aby uśpić naszą świadomość i być dalej niewolnikami starego systemu.

Z drugiej strony Przewodnicy Ziemi i Opiekunowie, przemycają do istot świadomych siebie, ogromną wiedzę z dziedziny kosmicznej, kwantowej i duchowej. Ta wiedza jest propagowana, przez niezależne media  w Internecie, w książkach czy prasie.

Kto jest chętny rozwijać swoją świadomość, ten otrzyma dostęp do jej podwyższania. Najważniejsze jest oczyszczać swój organizm, oraz nie spożywać trucizn, które blokują poziom świadomości. Odgruzować należy zabetonowaną szyszynkę przez fluor, aby odnaleźć kontakt z własną duszą. Ona wie co jest dla nas dobre, a co szkodzi.

Są nieliczne pasty do zębów bez fluoru, które nie szkodzą. Można pić wodę destylowaną, dla wymiany  wody w ciele, której jest około 90%. Wodę z kranu można wlewać do szklanych słoi, aby wypuszczać z niej chlor, przez kilka godzin odstania. Osobiście kasuję przy tej okazji z wody, pierwotną informację, przy pomocy koralików z mikroorganizmów, oraz napełniam ją krzemionką.

Fala 2012 miała za zadanie, zastymulować świadomość ludzi i podnieść jej dotychczasowy poziom. Niestety zatrute organizmy, nie tak łatwo jest przebudzić. Stąd zmiany wzrostu świadomości, będą przebiegać wolniej. Na przestrzeni wielu lat, może nastąpić istotna zmiana, gdy dorosną dzieci z innym DNA. Wówczas ludzkość będzie mogła się przebudzić.

Prawdziwa ewolucja, to zmiany w świadomości. Wzrastać powinna twórczość, zamiast starej metody odtwarzania starych schematów działania. Świat w dziedzinie technologii się bardzo zmienił. Natomiast metody szkolnictwa na pamięć, bez zrozumienia, dalej obowiązują. Tym samym jest blokowana świadomość dzieci, a rozwijana rywalizacja, budująca ego – osobowość.

Jaszczurom zależy na tym, aby świadomość ludzi nie wzrastała, gdyż powoduje to wyzwolenie z ucisku. Niewolnik nie może być świadomy, gdyż nie można nim wówczas sterować. W Piśmie Św. jest napisane, że ” żaden niewolnik nie może wejść do królestwa niebieskiego”. Niebo jest dla ludzi wolnych, a nie dla jaszczurzych niewolników.

Świadomość kosmiczna otwiera człowieka na prawdę o sobie i świecie. Wykrywa wszelkie manipulacje na rodzie ludzkim, przez istoty poza ziemskie. Kto chce być wolną istotą, musi podwyższać swą świadomość i poznawać siebie. To podstawa wzrostu ewolucyjnego.

Nie dajmy się dalej trzymać w niewoli, bo Fala 2012, przyniosła nam możliwość wyzwolenia ze starych schematów świadomości. Wolna wola jest furtką,  dla osobistych decyzji, wyjścia z więzienia, lub trwania w nim dalej. Albo poniesiemy świadomość i bogactwo, które nie przemija,  albo zakopiemy skarb w ziemi.

Przeszłam w życiu wiele wyburzeń, po których przyszły nowe doświadczenia. Niczego nie żałuję i jestem chętna na każde wyburzanie starych murów, które przynoszą  mi wielkie „łał”. W Nowym Roku życzę wszystkim czytelnikom odwagi i ciągłego „łał”.

 

Szokująca hipnoza na temat czystek w kosmosie z istotami jaszczurzymi, które trują ludzkość:

http://porozmawiajmy.tv/kosmiczne-czystki-leszek-i-alex/

 

Polecam, celem uzupełnienia mojego wpisu.