Tajemnica to poszukiwanie w ziemi czegoś zakrytego, szczególnie skarbów zakopanych przez innych ludzi. To mieszkanie kreta w ziemi schowanego. Tak jak czarny kret wkręca się w korytarz ziemi, tak człowiek poszukuje szczęścia na ziemi. Ale go nie znajduje, gdyż sekret jest głęboko ukryty w tajemnym miejscu wręcz znakomitym. Kto go odkryje, ten szczęściem swym żyje.

Sekret jak sekrecje wytwarzane w kobiecym łonie, są dostępne dla ciebie mężczyzno w koronie. Czasem odkrywasz to co zakryte w ciele kobiety i czujesz wszelkie podniety. Bądź odkrywcą Boga w człowieku i poznaj błogość, co istnieje od wieków. Człowiek utracił swe tajemnice, bo szuka nie tu gdzie schowało życie. Bądź kretem czarnym, wytrwałym i znajdź se-kret w żeńskim ciele schowanym.

Po to żyjemy tutaj na świecie
By szukać skarbów ukrytych w kobiecie
Niech rycerz bez zbroi mieczem swym włada
I sekret odkryje w implozji zabawa.
Tak jak rozszerza się wszechświat,
we wszystkie strony świata.
Podobnie implozja wszystko to składa
Jak torus zarządza ruchem co swata.