Każde słowo ma odpowiednią wibrację z której składa się dźwięk poszczególnych liter. Podliczając wibracje danego słowa w zapisie literowym, otrzymujemy jego brzmienie w postaci liczby wibracji. Jest to wyrzucane do przestrzeni i ma wpływ na życie danej osoby. Niskie wibracje zaraz spadają do nadawcy jak przekleństwa czy złorzeczenia, kłamstwa i oszustwa.

Wysoko wibracyjne dźwięki to muzyka i śpiew, a szczególnie kolorowych ptaszków. Wrony i kruki są czarne, dlatego ich dźwięk jest przerażający podszyty strachem. Śpiew podnosi wibrację ciała oraz taniec, przy odpowiedniej muzyce. W zależności o poziomu wibracji śpiew wpływa korzystnie lub niszcząco. Warto się temu przyjrzeć i zbadać jakiej muzyki słuchamy.

Każde imię oraz nazwisko ma odpowiednią wibrację. Pierwsza litera imienia wskazują na karmę osobistą, a pierwsza litera nazwiska na karmę rodową. Warto poznać siebie i swoje przeznaczenie aby pomóc jemu się odpowiednio przejawić. Numerologia jest ważna, gdyż określa los i zasoby, które możemy zmienić, jeśli już nie pasują.

Dźwięk imienia wymawiany przez bliskich leci w kosmos i warto się przyjrzeć, co nam przynosi. Czasem potrzeba zmienić imię, które nie pasuje do danej istoty lub też nazwisko. Jeśli chodzi o nazwiska kobiet, to z chwilą ślubu zmienia się osobowość dziewczyny, bo ma już inną wibrację. Jeśli wcześniej wibracja pary rezonowała ze sobą, to czasem po zmianie nazwiska może stanowić to konflikt.

Warto jeszcze przed ślubem poznać jak będzie rezonować nowe nazwisko, aby uniknąć dysharmonii. Wszystko jest wibracją i współgra ze sobą lepiej lub gorzej. Numerologia określa harmoniczne dopasowanie lub wskazuje na dysharmonię. Cały kosmos gra, wibruje i śpiewa. Z tych dźwięków tworzy się moja i twoja osobista wibracja i przeznaczenie w zależności od przestrzeni w której przebywamy.

Lubimy zniekształcać imiona lub wprowadzać inne jak: misiaczek, serduszko, kochanie czy aniołek. To wprowadza chaos wokół takiej osoby i tworzy jej inne przeznaczenie. Dawno temu pewna pani opowiadała mi, że nowo narodzone dziecko nazywali „Aniołek” i za niedługo zmarło. Sama doszła do wniosku, że to pomogło stać się aniołkiem. Słowa mają moc, pamiętajmy o tym.

Osoby z niskich poziomów świadomości, jak przestępcy wprowadzają odpowiednie ksywy, które zastępują własne imię i nazwisko, o krótkim brzmieniu. Taki pseudonim jest skróceniem poziomu wibracji i osłabia danego człowieka. Nie pozwala mu być sobą, tylko kimś innym. Taki los przeważnie kończy się w więzieniu, gdyż człowiek nie ma energii do swojego życia i przeznaczenia.

Czasy obecne to gra o energię. Kto ma jej więcej ten wygrywa. Żyje szczęśliwie i osiąga sukces. Przeciwnie : choruje lub nagle odchodzi do innych światów. Warto poznać zasady gry w matrixie aby się nie dać wkręcać w zły los, tylko w dobry.
Zapraszam na diagnozę numerologiczną w różnych aspektach życia, jak zakładanie firmy czy poszukiwanie zawodu, co jest uwidocznione w astrologii. Kontakt ze mną za pomocą strony internetowej.