Bezbożny związek jest bez zasad Boga Stwórcy i Praw Natury. Większość związków międzyludzkich, jest oparta na zasadach przeciwnych boskiej naturze w człowieku. Funkcją świętych związków jest „uszczęśliwianie” drugiej osoby czy innych ludzi. W głównej mierze zaczyna się to w związkach małżeńskich czy partnerskich i przenosi na inne, bez względu na płeć czy przynależność rasową.

Wszystko co zostało stworzone przez Boga Miłości, zawiera się w granicach szerzenia „szczęśliwości”. Wszystko, co ma odwrotną funkcję, jest przeciwko Stwórcy życia i zdąża ku rozpadowi czyli śmierci. To gierki ego, gdzie Prawa Natury są odwrócone i tworzą bezbożne związki.

Przyjrzyjmy się najpierw kosmicznym prawom, stworzonym przez boski porządek. Słońce, jako zasada męska i energia yang, zapładnia swym ciepłem ziemię na wiosnę, aby ona wydawała latem i jesienią owoce. Ziemia jest odpowiednikiem żeńskiej natury i energii yin we wszechświecie.

Gdy te dwa aspekty są połączone w tej kolejności, że słońce daje ciepło ziemi, to ziemia wyda następnie nowe życie. Ziemia bez słońca nie jest w stanie niczego zrodzić, podobnie jak na słońcu nie ma życia, ani w ciemnej piwnicy. Ogień i zimno niszczą życie, jeśli istnieją osobno. Tam gdzie jest zimno nie ma tworzenia, brakuje miłości. Połączenie energii słońca i ziemi, daje ruch w kierunku tworzenia i uszczęśliwiania wszystkich stworzeń na planecie.

Bezbożny kosmiczny związek istnieje wtedy, kiedy z ziemi wyrywa się jej bogactwa naturalne jak: ropę, gaz czy węgiel. W kosmosie istnieje nieograniczony dostęp do wolnej energii, z której ludzkość może korzystać, nie niszcząc planety. Wody podziemne, to krew matki Ziemi, która po wykorzystaniu wraca spowrotem pod ziemię. Ropa, to zanieczyszczenia, z których nie powinno się korzystać. Gaz to gazy ziemi. Ziemia to żyjąca istota o wielkiej duszy.

Kosmiczne odwrócone prawa boskie, przekładają się na ludzkie związki. Tak jak traktowana jest ziemia, tak postrzegane są kobiety na świecie. Wykorzystywanie energii żeńskiej musi przynieść skutki karmiczne.

Mężczyzna w świętym związku, powinien być pierwotnie stroną dającą kobiecie swoją energię, natomiast kobieta tylko przyjmuje. Połączenie obu energii w parze, to wzajemne „uszczęśliwianie”.

Połączona energia męska i żeńska, tworzą światło ( +) i ( – ),które rozpływa się w ciałach, uzdrawiając choroby i problemy. Tym samym energia kundalini się wznosi, aby przynieść oświecenie w parze. Taka jest zasada bycia w świętym związku. W bezbożnym związku, ta sama energia nie zostaje połączona, tylko wyrzucana i niszczona, przez co powstają choroby i nienawiść partnerów.

Większość związków odwraca prawa boskie. Mężczyźni nie wypełniają swoich ról dawcy, lecz biorą od kobiet wszystko, co się da. Zamiast tworzyć święte związki, niszczą je, przez co jest coraz więcej rozwodów. Życie seksualne jest koszmarem, zamiast być ” uszczęśliwianiem”.

Gdy mężczyzna wykorzystuje kobietę i nie spełnia swojej roli, wówczas traci rodzinę, pracę, dom, zdrowie i dobrobyt. Takich przykładów jest wiele! To życie przeciw Bogu, niezgodne z Prawami Natury. Uszczęśliwianie innych jest dziełem boskości i daje dostatek, zdrowie i radość.

Każdy związek powinien być święty. Wówczas rozprzestrzeniała by się miłość na świecie. Ludzie nie zabijali by zwierząt dla pozyskania mięsa. Znikła by nienawiść między narodami i rodzinami. Miłość jednoczy a nienawiść dzieli.

Jeśli nie wzrośnie świadomość wśród ludzi, to odwrócone Prawa Natury, doprowadzą do globalnej katastrofy. Ludzkość sama się zniszczy. Telewizja karmi masy samymi tragediami, gdyż ludzkość jest głodna doświadczać coraz bardziej ponurych emocji i odczuć zmysłowych, na bardzo niskim poziomie.

Horrory mają dużą oglądalność. Natomiast filmy o miłości czy pięknej przyrodzie, prawie nie bywają. Wszędzie się strzelają i zabijają, zarówno w świecie zwierzęcym jak i ludzkim. Artykuły o morderstwach czy nietaktownych zachowaniach sławnych ludzi, mają największą poczytność. Tym samym pomnażają energetycznie dane wydarzenie.

Natomiast artykuły o miłości, o Bogu Stwórcy, są atakowane i pomijane. Najwyżej dostają minusa ze złości. Widać, że ludzkość pragnie karmić się bólem i szaleństwem. Wydaje się jakby ludzkość zdążała w stronę zwierząt, które nie mają świadomości cierpienia innych istot, choć same je odczuwają.

Odwrócone Prawa Natury działają niszcząco na każdego człowieka i ogólnie na życie. To ścieżka w kierunku życia gadów i jaszczurów, którzy upadli najniżej. To oni mienią się bogami ludzkości, gdyż potrzebują karmić się coraz większym bólem.

Bezbożny związek jest nieustannym hymnem nienawiści na cześć strachu, cierpiennictwa i niewoli w rękach bogów jaszczurzych. Święty związek jest radosną pieśnią pochwalną na cześć Boga Miłości.

Kiedy człowiek zrozumie swoją sytuację i odwróci się od czynienia innym bólu, to wówczas podąży w kierunku uszczęśliwiania innych. Nie może być tak, że tylko silniejszy czyli mężczyzna ma władzę dominującą nad kobietą i należy mu się tylko szczęście. Takie szczęście jest spalone i nie daje życia nikomu, jak bywa to na słońcu.

Dawanie i przyjmowanie musi być zgodne z Prawami Natury, ustanowionymi przez Stwórcę. Kto działa wbrew tym prawom, sam siebie niszczy. Kto natomiast widzi miłość w każdym związku, doświadcza świętych chwil, które są namiastką Boga na Ziemi.

Święty związek, to związek z Bogiem, poprzez wytworzone w parze światło. Świątynia ciała jest połączona ze Świętym Duchem i tworzy rezonans z boską miłością. To jedyna i prawdziwa żywa świątynia Boga w każdym człowieku. Wszystkie inne są fałszem i służą fałszywym bogom czyli gadom, które osiągnęły najniższy upadek w ciemność.

Niech ten czas wiosenny, obudzi u wielu czytelników moich wpisów, święte związki, aby świat odwrócił się od zguby. Przypomnijmy sobie czas miłości, aby obudzić serce do dawania innym szczęścia na co dzień.