Ukrzyżowanie ma wymiar symboliczny, ponieważ w każdym czasie i dla każdego może mieć inne znaczenie. Jezus pokazał na swoim przykładzie jak należy rozpuszczać ego od przywiązania do świata materii. W swoich obecnych przekazach „Droga Przemiany”, wyjaśnia znaczenie tego, co przeżywa każde ciało uwięzione w nieświadomym życiu materialnym.

Korona cierniowa – to pole umysłu, gdzie ciernie czyli zalęknione i osądzające myśli, przebijają twe pole energii wokół głowy. Przez to wywołują kosmiczne bóle głowy na które cierpi wiele ludzi, będąc tego nieświadomym. Te ciernie opróżniają nas z siły życia, niczym szpilka przebijająca balon.

Wypierasz się miłości, która otacza cię zewsząd z kosmosu. Gwoździe unieruchamiają twe stopy, abyś nie mógł w sposób wertykalny wzrastać w świecie duchowym. Takie symboliczne gwoździe noszą ludzie, którzy ” twardo stąpają po ziemi”. Mają opuszczone głowy, spoglądające ku ziemi.
Przebite, skrzyżowane stopy mówią -„nie waż się próbować wznieść ponad nasz poziom świadomości”. Tak mówi nieświadomy tłum świadomości zbiorowej.

W filmie „MEWA” ten symbol ukrzyżowania jest pokazany aż do bólu, oraz wyjście na wolność z bezrozumnego tłumu. Dlatego mało kto potrafi ten film obejrzeć i zrozumieć jego symboliczne przesłanie. Mam ten film w wersji polskiej. Jeśli chcesz obejrzeć napisz do mnie.

Jezus obecnie przemawia z wyższych światów – „spójrz wzrokiem ponad świat, który jest jak myślisz, że widzisz i postanów przyjąć inną rzeczywistość”. Powierz swego Ducha Ojcu, aby tobą pokierował. To wybór poczytalności czyli samoświadomości i zmartwychwstania chorego umysłu.

Zmartwychwstanie to nasze przebudzenie i ponowne narodziny do świadomego życia. W lęku jesteś ukrzyżowany i żyjesz w stagnacji cierpienia.
„Stan świadomości polegający na poddaniu się otwiera cię na wyższy wymiar pionowy czyli wymiar głębi” – E. Tolle. Nie tylko Jezus mówi o tym samym, co inni odkrywcy życia samego w sobie.

Wymiar pionowy – to żeńska energia w tobie, która poprowadzi cię tą ścieżką. Jeśli jesteś mężczyzną, potrzebujesz mądrej kobiety, która zna ten wymiar głębi. Ego jest bardziej rozbudowane w mężczyźnie niż w kobiecie i dlatego mężczyzna sam nie potrafi przebić się przez swoje ego, ku głębi.

Kobiety potrafią same w sobie odkryć głębię i światy duchowe, ale nie potrafią tego procesu wyjaśnić w sposób zrozumiały dla krnąbrnego ego. Mężczyzna zna język informacji i jest w stanie ją przekazać. Para łatwiej i szybciej dochodzi do wglądu w wyższe światy.

Oś pionowa – to oś wieczności i czasu teraźniejszego. To komputer kwantowy w głowie.
Oś pozioma – to oś ciała i czasu iluzji (przeszłość lub przyszłość). To komputer analogowy w twojej głowie 0 1. To świat osądów i niskich emocji.

Emocje egzystują w sferze przeciwieństw i tworzą ciało bolesne, pełne uzależnień i przekonań. Ego pragnie oddzielenia i tworzenia przeciwników czyli wrogów w drugim biegunie. Cierpienie jest stwarzane przez ego, ale jest też jego zagładą. Samo siebie niszczy.

Świadome ukrzyżowanie to wyjście z cierpienia, pozostawienie zimnego krzyża, gwoździ w stopach i rękach oraz korony z cierni, wywołujące mentalny ból głowy i nerwowość.

Religie są dla ego. Wyjście z religii – to pozostawienie EGO i rozpuszczenie go w świetle. Cień należy przynieść do światła aby znikła ciemność.
Gdyby ludzie religijni zrozumieli słowa Jezusa i symbole ukrzyżowania, to na świecie był by pokój i miłość braterska, której podświadomie każdy z nas pragnie.

Te słowa piszę też z własnego doświadczenia, które miało miejsce kilka lat temu, kiedy Jezus w wizjach mentalnych ukazywał mi moje ukrzyżowanie i krew spływającą z Jego głowy i rąk. Nastąpiło moje totalne przebudzenie i wzrost w kierunku światła. Droga wertykalna wiedzie przez wizję Chrystusa, gdyż ona wstrząsa całym życiem.