Przestrzeń światła i cienia

Przestrzeń światła i cienia

Ludzie, którzy mają w sobie ogromny obszar cienia w podświadomości unikają światła, bo ich razi w oczy. Nie chcą przyjrzeć się swoim lękom, schowanym mocno w nieświadomej części osobowości. Cień zawiera wszystkie traumy z dzieciństwa i życia dorosłego oraz traumy...
Gra ziemska światła i cienia

Gra ziemska światła i cienia

Im większe światło schodzi na ziemię, tym więcej ciemności przyciąga do siebie, dla równowagi energii. Żyjemy w świecie biegunowym i świat musi być doprowadzony do harmonii energii aby prawdziwe światło zajaśniało. Obecnie ścierają się dwa bieguny, gdzie siła...
Życie jako konflikt przeciwieństw

Życie jako konflikt przeciwieństw

Czas liniowy tworzy bieguny przeszłości i przyszłości oraz osąd tego, co było. Przyszłość realizuje się poprzez nieuzdrowioną przeszłość. Tym sposobem kręcimy się w kole karmy przyczyny i skutku, które jest ciągle takie samo. Uzdrowienie przeszłości czyli cienia,...
Wolność istnienia

Wolność istnienia

Wolność pochodzi z umysłu a nie z ciała, które jest formą ograniczającą ciebie w przestrzeni. Jeśli utożsamiasz się z ciałem to nie możesz poczuć wolności. Jeśli zostawisz ciało, to możesz żonglować umysłem w przestrzeni, możesz połączyć się z każdą rzeczą, istotą i...
Gra światła i cienia

Gra światła i cienia

    Od początku powstania świata taka gra toczy się ciągle. Początkowo było to światło i dźwięk, które przekształciło się w światło i cień w wymiarze fizycznym. Dźwięk w postaci fali fononowej, jest uwięziony w każdym atomie, tworząc cień dla światła jądra...