Autorytety

Autorytety

„To jest korzeń wszelkiego zła” – tak mówi Jezus w Kursie Cudów. Autorytet zawsze stawia siebie po jednej stronie dualności, a więc wytwarza sprzeczność. Tę skrzywioną teorię jednostronności projektuje na innych i wzmacnia ich wiarę w siebie, jako...

Ciasna brama

W Kazaniu na Górze według Ewangelii Mateusza 7.13-14 czytamy: „Jezus powiedział: wchodźcie przez ciasną bramę; gdyż szeroka  i przestronna jest droga prowadząca do zguby i wielu jest tych, którzy nią chodzą. Natomiast ciasna jest brama  i wąska droga prowadząca do...

Czujność

„Jam jest obecnością czuwającą” – tak stwierdza  nasza Jaźń  zamieszkała w każdym z nas. Dlaczego mamy czuwać? Czuwanie  to bycie zawsze gotowym do działania,  nawet   i  w nocy.  To oświetlenie  lampą mroku nocy  aby być przebudzonym. Jezus w Ewangelii ...