Intelekt i inteligencja

Intelekt i inteligencja

  Intelekt jest analityczny i rozkłada wszystko na części. Stąd nie może widzieć całości. Inteligencja jest syntetyczna i widzi we wszystkim całość. Sięga w górę w poziomy abstrakcji aby pojednać się z czymś większym od niej samej i odczytać cele lub przesłanie....
Mądrość

Mądrość

  To samoświadomość wynikająca z doświadczeń. Mądrość to stan boskości w człowieku, ponieważ Bóg jest czystą mądrością czyli samoświadomością. Jesteśmy jak fale na oceanie mądrości i możemy czerpać zasoby z tej ogromnej wiedzy. Najpierw się uczymy od innych,...
Intelekt a odczuwające serce

Intelekt a odczuwające serce

  „Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, by życie czynić łatwiejszym dla siebie nawzajem” /George Eliot/ Intelekt to wytwór egotycznego umysłu, który dąży do ograniczeń wszelkiego rodzaju. Rodzą się w nim reguły, dogmaty, zasady, prawo i wierzenia. Tak...
Dwa intelekty

Dwa intelekty

Człowiek składa się z ciała i duszy. Te dwie części  są ze sobą połączone,  na poziomie duchowym,  srebrną nicią. Natomiast na poziomie fizycznym jest w  nich jeden umysł, który odbiera przekazy z ciała lub z duszy. Ciało wytworzyło mózg, który poprzez zdobywaną...