Światło świata

Światło świata

Łączy nas wszystkich jedynie światło świata, które jest wszędzie. Tym żyjemy, tym oddychamy i temu światłu się poddajemy. Światło jest wszędzie, we wszystkim i na zawsze. Jest niezniszczalne. Można je rozproszyć na kolorową tęczę i używać w oddzieleniu. To nasze...
Wirująca tęcza

Wirująca tęcza

  Wszystkim nam podoba się tęcza na niebie, która ukazuje rozstrzępione białe światło na poszczególne kolory. Każdy z nich jest piękny i ułożony w harmonijnej, zgodnej z naturą kolejności. Kiedy te kolory wirują, to tworzą białą tarczę czyli biały kolor. Tęcza...