Ciało – Umysł – Duch to CUD

Ciało – Umysł – Duch to CUD

  W świecie 3D wszystko przejawia się w troistości. My jako ludzie też doznajemy tej troistości. Jest to cud stworzenia, że te niby części nas samych funkcjonują razem. Ciało to fizyczność. Pokazuje nam co się dzieje w umyśle i duchu. Jeśli choruje to znaczy, że...
Serce

Serce

To świątynia duszy, która łączy w sobie to co zewnętrzne i wewnętrzne; to co święte i nieświęte w jedną całość. Pełnia i doskonałość człowieka, istnieje poprzez serce. Mowa ciała musi zamilknąć aby przemówiło serce. Ono nie mówi lecz odczuwa. Człowiek gadatliwy chce...
Rozpadający się model rodziny pokoleniowej

Rozpadający się model rodziny pokoleniowej

  Czasy transformacji wpływają na tworzenie nowych struktur społecznych i rodzinnych. Dotychczasowy model rodziny pokoleniowej, gdzie wszyscy członkowie byli ściśle związani ze sobą w naturalny sposób ulega rozpadowi. Tworzą się inne modele, których dotychczas...
Połączenie ze Źródłem

Połączenie ze Źródłem

To wewnętrzna droga do siebie, do swojej własnej istoty i mocy. To zapadanie się w sobie i odkrywanie tego, co tajemne, wielkie i nieskończone. Źródło jest jedno. Z niego wychodzi wiele istnień, które są połączone na zawsze ze sobą i ze swoim Stwórcą. Wychodzenie na...