Kosmos w nas

Słońce i Ziemia, to dwa aspekty rzeczywistości kosmicznej, które wzajemnie na nas oddziaływają.  Słońce emituje energię męską a Ziemia wytwarza energię żeńską. Stąd rodzą się istoty o odmiennych energiach i osobowościach. Mamy przeto mężczyznę związanego  bardziej ze...