Akceptacja

Akceptacja

  Jest zgodą na wszystko, co mi się przydarza i co jest wokół mnie. Zaakceptować to znaczy przyjąć bez oceny, bez przypiętej łatki „dobre – złe”. Wówczas łączymy dwie strony tego samego medalu i wzmacniamy jego wartość. Ocena dzieli na części i...
Konflikt i zgoda

Konflikt i zgoda

    To dwa aspekty tego samego medalu życia, gdzie przeciwstawne energie łącząc się ze sobą, wytwarzają skrajności. Kiedy dwoje ludzi nadaje do siebie sygnały na niskich wibracjach, wówczas powstaje między nimi konflikt, na wskutek rozładowywania...

Zgoda i sprzeciw

    Jest takie przysłowie, że „zgoda buduje a nie zgoda rujnuje”. W przysłowiach jest zawarta pokoleniowa mądrość, doświadczana przez wieki. Zatem, zgoda czyli „tak” prowadzi do życia, do ciągłego tworzenia i budowania szczęśliwej przyszłości.  Nie-zgoda...