Jesteśmy jako ludzie nie tylko ciałem ale też energią, która porusza to ciało. Jesteśmy też duchem, który daje informację co mamy robić. Te troiste postacie spotykają na swojej drodze inne troiste istoty, do których pasują lub nie. Pierwszy kontakt to wygląd fizyczny, który od razu przyciąga lub odpycha.

Na poziomie energii chodzi o przyciąganie tego co męskie i żeńskie w drugim człowieku. Energie teraz tańczą dość szybko, dlatego istoty niestabilne emocjonalnie mają trudności z określeniem siebie. Dobrze jest poznać czym charakteryzuje się jedna i druga energia, która w połączeniu tworzy światło czyli (+) i (-) razem. W załączeniu podaję charakterystykę tych energii według Sylwii Sikorskiej i Honoraty Lubiszewskiej.

Jeśli człowiek nie ma tej wiedzy, będzie tworzył konflikty gdyż nie zrozumie drugiej istoty. Przyszedł czas zabawy energiami i warto poznać jej zasady Yin oraz Yang, które wzajemnie się uzupełniają. Jeśli ktoś nie zna się na zasadach działania energii elektrycznej w fizycznym świecie, to może dojść do tragedii gdy bierze się za pracę z przewodami elektrycznymi. Podobnie jest z ludźmi, którzy nie znają swoich energii, wówczas dochodzi do konfliktów czy rozstań.

Poziom hormonów testosteronu w człowieku decyduje o płci i energii męskiej czy żeńskiej. W tym temacie jest duże zamieszanie, gdyż medycyna potrafi ingerować w zmianę płci lub przy pomocy dodawania hormonów, zakłócać energetykę w ludziach. Energia w każdym człowieku z wiekiem zmienia się na bardziej przeciwną, ze względu na poziom testosteronu.

Kiedy u mężczyzn poziom testosteronu ulega obniżeniu, a u kobiet podwyższeniu zaczyna się zmiana energetyki. Stąd kobiety w starszym wieku stają się bardziej męskie, a mężczyźni żeńscy. Biegunowość się wyrównuje i można wówczas zrozumieć siebie i partnera, gdyż zna się dwie energie.

Jest jeszcze inny aspekt biegunowości, gdzie miłość przechodzi w nienawiść jak dzień w noc; białe w czarne itd. Znając te zasady można uniknąć konfliktów w parze. Najlepiej jest, gdy na początku w parze nie ma miłości, to później się ona rodzi, tak twierdzi nauczyciel tantry Luczis. Ale kto kieruje się taką zasadą, chyba tylko z konieczności.

Poznanie to poziom duchowy, który umożliwia doświadczanie zarówno jednej energii jak i drugiej, bez osądów. Świadoma obserwacja prowadzi do zrozumienia, a nie świadoma do potępienia i konfliktów. Stąd mamy tyle rozwodów, cierpienia dzieci i samotności, gdyż ludzkość w większości mężczyzn nie ma skłonności do zgłębiania wiedzy o sobie.

Taniec energii trwa ciągle i warto go obserwować aby świadomie doświadczać w naturalny sposób zmiany ról i poziomów hormonów w różnym wieku. To świetna zabawa energiami, kiedy partnerzy są świadomi swoich przemian. Jesteśmy zarówno w męskiej jak i żeńskiej energii, tylko w odpowiednich proporcjach. Zasada TAO mówi o ich przemianach w całym świecie, człowieku i kosmosie. To taniec, który możemy obserwować i bawić się nim.

Sylwia Sikorska i Honorata  Lubiszewska

Bieguny światła energii męskiej i żeńskiej

Energia męska w równowadze i harmonii to dawanie i wszech mądrość oraz silne i logiczne dowody .

Inteligencja, moc, wsparcie, energia do życia, fizyczność, pewność siebie, koncentracja, aktywność, niezależność, działanie, wola, decyzyjność, logika, odwaga, ugruntowanie, analiza,  kontakt z emocjami przez rozumienie ich, łatwość i zdrowy przejaw miłości.

Energia żeńska w równowadze to branie i wszechmiłość oraz głęboko przeżywane emocje.

Intuicja, kreatywność, twórczość, otwartość, czułość, cierpliwość,  współczucie, otwartość na emocje, kontakt z czuciem emocji, uzdrawianie i zdrowie, powiązanie z naturą, sensualność, obfitość, bogactwo i harmonia. Piękno.

Bieguny cienia:

Energia męska:

Poczucie zagrożenia, barbarzyństwo, arogancja, egoizm, narcyzm, odłączenie od emocji i ich nierozumienie, upór, nieustępliwość, nadmierny wysiłek, destrukcyjność, sabotaż, osaczanie, wywoływanie poczucia winy, agresja, manipulacja mentalna.

Energia żeńska:

Nadmierna wrażliwość, niezdrowa empatia, uzależnienia, zależności, uwikłanie, bycie w potrzebie, oddawanie siebie innym, niepewność, manipulacja emocjonalna, przygnębienie, zwątpienie, niska samoocena, wstyd i poczucie winy.

Gdy te dwa pierwiastki są w równowadze – to jesteśmy w harmonii z naturalnymi rytmami życia i płyniemy z nurtem energii / flow /  jesteśmy w przepływie.

Gdy są w nierównowadze to mamy poczucie samotności, płynięcie pod prąd, walka o przetrwanie wyszarpując wszystko siłą.

Wgląd w te dwa pierwiastki daje rozpoznanie siebie i może  odwrócić bieg wydarzeń.  Zweryfikuj te pierwiastki w sobie. Zakreśl, których jest za dużo, a których za mało.

Jakim zestawem wibracji emanujesz?