Któż chce być w niewoli
Któż tego wręcz pragnie,
Aby stracić wolność
Umysł oddać snadnie.

Oddać go w niewolę
By ktoś inny władał,
I myślał za ciebie
I do ucha gadał.

Gdzie twoja Świadomość
Gdzie łaska od Pana?
Aby poddać siebie
Pod skrzydła szatana.

Wyzwolić się trzeba
Od sideł szatańskich,
Wolność umiłować
Sobą dysponować.

Gdzie dobro odnaleźć
Jak unikać złego,
Gdzie odszukać drogę
Wolną od wszystkiego.

Wolność jest tak piękna
Jak kwiaty na wiosnę,
Wzrastają do góry,
By dosięgnąć chmury.