Wszystko co istnieje ma swoją własną świadomość, większą lub mniejszą w zależności od rozwoju danej jednostki biologicznej. Organizmy żywe wznosiły swoją świadomość poprzez łączenie się w grupy. Tak było na przestrzeni wieków. Stąd wytworzyły się różne organizmy, o różnym poziomie świadomości i ciele fizycznym.

Obecnie zachodzi na świecie transformacja aby powstał nowy człowiek o bardzo wysokim poziomie samoświadomości. Stąd istnieje potrzeba łączenia się ludzi o wspólnym potencjale świadomej woli. W ten sposób powstanie nadczłowiek, który będzie miał wiele zdolności o których nam się nawet nie śniło. Będą to nadnaturalne zdolności ludzkie.

Oczywiście faktem jest, że obecna cywilizacja poszła w drugą stronę czyli techniki i technologii zabijania życia oraz manipulacji społeczeństwem, celem uśpienia czujności mas. To się już kończy i dlatego wszystkie draństwa, kłamstwa i oszustwa wychodzą na wierzch. Stary świat sypie się w podstawach bytu i zniknie wraz z historią.

Ewolucja zachodziła zawsze w różnym tempie oraz w wielu dziedzinach rozwoju ludzkości. Obecnie ścierają się dwa nurty; jeden oparty na technologii i niszczeniu życia, a drugi na rozwoju samoświadomości. Który z nich zwycięży, to zależy od nas samych, komu bardziej uwierzymy i za kim pójdziemy.

Teraz jest czas przyśpieszony i wszystkie procesy zachodzą bardzo szybko. Możemy się spodziewać, że osoby o dużym potencjale lęku czy strachu, będą musiały opuścić tę ziemię aby wzrosła ogólna świadomość pozostałych ludzi. Historia wirusa jest w tym bardzo pomocna, gdyż każdy chce ugrać swoje. Obecna sytuacja była zapowiadana przed kilkunastoma laty, przez osoby mające wgląd w przestrzeń.

Pozostali osobnicy będą mieć duże szanse aby się zorganizować i połączyć swoje umysły w celu powiększenia ogólnej samoświadomości. Zwierzęta wchodzą na ludzki poziom przeżywania uczuć, co widać w ich zachowaniu. Wypychają ludzi aby wznieśli się wyżej i zajęli dostępne dla nich miejsce w nowym postrzeganiu wzajemnych relacji.

Życie zawsze zdąża ku nowemu, ku budowie czegoś wspanialszego. Śmierć niszczy nieprzydatne struktury. Dziś zaczęła się potężna koniunkcja Plutona i Jowisza w Koziorożcu, gdzie Pluton niszczy stare, skostniałe struktury materialne z wielką mocą jowiszowej energii. Kosmos nam pomaga w transformacji aby wznieść się wyżej.

To niebiańska pomoc, która weryfikuje przestrzeń i usuwa nieprzydatne struktury oraz istoty mroku i ciemności z ziemi. Wszystko jest dobre i służy Najwyższemu Dobru. Bóg jest wszędzie i we wszystkim, dlatego nastawmy się na życie w obfitości, jowiszowej łaski i darów Nieba. Będzie to Raj na Ziemi, przepowiadany przez liczne jednostki jasnowidzów.

Projektujmy cudowną przyszłość, a ona się zadzieje z przestrzeni. Strach powoduje, że ludzie projektują zniszczenie samych siebie. Strach – to energia zimna, której jest bardzo dużo w przestrzeni, mimo rozgrzewającego słońca. Strach trzyma przy ziemi i dlatego ciągle mamy jeszcze przymrozki.

Im nas będzie więcej optymistycznie nastawionych, tym szybciej zajdą pozytywne zmiany. Wszelkiego rodzaju osądy wikłają w świat biegunowy, oprócz ujawniania kłamstwa i manipulacji ludzkością, które są konieczne w obecnej sytuacji na świecie. Nadczłowiek ma żyć w przestrzeni Jedności, a nie biegunów.

To przesłanie otrzymałam dziś ze Źródła, które wie co robi. Poddajmy się w spokoju zmianom, które prowadzą do lepszego świata, czyli Raju na Nowej Ziemi. Usuńmy wszelką ciemność, która odpowiada za ludzkie cierpienie, a szczególnie cierpienie niewinnych dzieci. Bądźmy dobrzy dla siebie i innych, a świat się sam zmieni.