Wszystko co istnieje składa się ze zlepku wielu żywiołów. Ciało ludzkie czy zwierzęce, też jest utworzone na mocy żywiołów. Z chwilą śmierci ciała fizycznego / obudowy duszy/, żywioły zamieniają się jedne w drugie, aby w konsekwencji dotrzeć do żywiołu śmierci czyli zmiany struktury.

Podstawowymi żywiołami na ziemi są: ziemia, ogień, woda, metal i powietrze. W filozofii hinduskiej, przyjmuje się jeszcze inne aspekty żywiołów, jak żar czy eter. Żar jest wyższa oktawą ognia. Natomiast eter jest przemianą powietrza.

Każdy człowiek ma główny czyli bazowy żywioł, który nim kieruje w czasie jego życia, przemieniając go w przeciwny na kole żywiołów. Hiperfizyka wprowadziła dodatkowy aspekt w klasyfikacji żywiołów, jako żywioł śmierci. Śmierć dotyczy każdej istoty, przedmiotu i zjawiska. Jest to koniec życia formy lub przemiana osobowości.

Żyjemy w ciekawych czasach, gdzie transformacja wydarza się w sposób przyspieszony i widoczny z perspektywy upływu lat. Wcześniej czas biegł wolniej i nie było widać przemiany osobowości. Jedynie śmierć i ponowne narodziny, były przeobrażeniem świadomości. Dlatego dziś możemy doświadczać na naszych oczach transmutacji własnej osobowości.

To proces bardzo ciekawy, gdyż po roku 2012 ziemia weszła w przyspieszony okres transformacji. Wszystko, co istnieje podlega tej przemianie. Widzimy jak dzikie zwierzęta czy domowe, potrafią się razem bawić ze swoimi dawnymi wrogami. Ten proces u zwierząt przebiega szybko, gdyż nie ma w nich ignorującego umysłu ego, blokującego tę przemianę. Wzrasta totalnie świadomość zwierząt.

Jak jest to u człowieka?
Żywioł śmierci na poziomie informacyjnym w biologicznym komputerze, to kasowanie dawnych programów matrixa i wprowadzanie na ich miejsce nowych. To naturalna kolej rzeczy, która trwa od 2012 roku. Oznacza koniec dawnego świata, opartego na starym matrixie i wprowadzanie nowych danych do komputera w ciele. Żywioł śmierci niszczy co stare i wprowadza nowe zapisy.

W mojej praktyce terapeutycznej, spotykam klientów, którzy nosili w sobie programy od tysięcy lat i według nich postępowali, choć one nijak nie pasowały do obecnej rzeczywistości. To zapis wojowników, samurajów, przywódców, naukowców a często ofiar losu, związanych węzłem karmicznym z obecnym partnerem czy rodzicem.

Te stare programy są wielką przeszkodą, aby żyć tu i teraz według swoich własnych marzeń, gdyż one swoim zapisem programują życie człowieka. Są sytuacje traumatyczne w odległej przeszłości, które zawiązują węzeł karmy, który się kseruje przez wiele wcieleń. Gdy rozwiąże się ten węzeł i pozwoli żywiołowi śmierci na przemianę świadomości, wówczas człowiek zdobywa większą przestrzeń do życia, gdzie może wpisać do swojej podświadomości, nowe wzorce.

Tak się składa, że moja osobowość posiada główny żywioł powietrza, a obecnie przeszłam na żywioł przeciwstawny czyli śmierć. Moją wielką pasją jest uśmiercanie tego, co przestarzałe. Stąd moje zainteresowanie usuwaniem zbędnych programów podświadomości i tworzenie nowych zapisów.

To proces przemiany, który dotyczy każdego człowieka, jeśli chce żyć na nowej ziemi . Natomiast inni, którzy tego nie czują, stają się zombie, czyli żywy trup bez duszy. Coraz więcej jest informacji na temat okropnych zachowań, szczególnie zombie męskich, którzy gwałcą czy zabijają, aby pozyskać dla siebie energię. Człowiek bez duszy, nie ma zasilania w boską energię i stąd ma nieodpartą potrzebę rabunku energii u innych ludzi, jak kobiet czy dzieci.

Proces zombienia ludzkości był zapowiadany przed rokiem 2012, a teraz widać to na jawie. Zombie nie posiadają żadnej świadomości, bo światło pochodzi od duszy, której nie ma w nich. Są to sztuczne twory, które mogą znęcać się nad innymi. Mogą zabić własną matkę czy dziecko, bez poczucia winy.

Większość ludzi nic nie robi w tej sprawie i czeka aż sama zzombieje. Wówczas nie jest tak łatwo sprowadzić duszę do ciała. Żywioł śmierci obecnie jest bardzo ważny, gdyż tylko on powoduje przemianę ludzkości do Nowej Ziemi. W świecie mentalno – astralnym istnieje już prototyp Nowej Ziemi, który będzie się realizował, na naszej ziemi, przemieniając ją w nową, alchemiczną ziemię.

Żywioł śmierci ma wiele pracy, aby stara ziemia zamieniła się w coś nowego. Tyle samo przestrzeni potrzeba wyczyścić, aby zbudować na tym miejscu nowe. To proces transformacji, który zachodzi na naszych oczach i jest widoczny dla ludzi, którzy mają otwarte zmysły jasnopatrzenia. ŻYWIOŁ ŚMIERCI JEST POMOCNY KAŻDEMU, KTO CHCE ŻYĆ W NOWYCH ENERGIACH O WYSOKIEJ ŚWIADOMOŚCI.

Dla ignorantów ten proces skończy się utratą duszy i rozpadem osobowości. Każdy z nas ma wybór w którym kierunku chce podążać. Czy wybrać przemianę czy całkowity rozpad na czynniki pierwsze. Dla ludzi świadomych jest to radosny proces, jaki dokonuje w ich życiu czynnik śmierci. Potencjał rozkładu starego, aby zbudować nowe, zależy od osobowości człowieka. Dla każdego ten proces jest dostępny, wystarczy wyrazić zgodę.