Zrozumienie siebie

Jest niemożliwe, gdy człowiek żyje w jednym lub drugim biegunie swego istnienia. Czystej postawy naukowiec nie jest w stanie zaakceptować religijność, gdyż odrzuca drugi biegun, który dopełnia całość i daje zrozumienie. To samo dzieje się z osobą religijną, która nie...