Wolność

Wolność

Ile jest w tobie wolności, to tyle radości się przejawia w życiu. Wolność pochodzi od duszy. Zniewolenie jest grą ego. Im więcej ego w tobie, tym bardziej jesteś ograniczony poprzez pilnowanie otaczających cię przedmiotów, pracy czy rodziny. Wolność to wolna wola,...