Niewinność dziecka

Niewinność dziecka

To brak winy, to wyjście z cienia błędnych przekonań. To oczyszczenie swojej podświadomości aby nas przestała prowadzić, według obcego scenariusza. To zmartwychwstanie umysłu do energii miłości, zamiast strachu. Wina to brak wiedzy, że istnieje druga strona medalu z...
Przebudzenie

Przebudzenie

To akt otwarcia się na przyjęcie światła do swojej przestrzeni, zamiast ciągłym pochłanianiu ciemności. To proces poluzowania w ciele, puszczenie starych, zakleszczających programów i wprowadzenie nowych, na bazie miłości. Człowiek żyjący w strachu i niskich emocjach,...
Połączenie ciała i duszy

Połączenie ciała i duszy

Dusza łączy się z ciałem poprzez zharmonizowany umysł czyli kiedy lewa i prawa półkula mózgu jest w równowadze. Lewa półkula to logiczny i naukowy umysł, który ciągle się uczy czegoś nowego. Zna swoją historię oraz odkłamaną historię ludzkości. Może zatem wyciągnąć...
Duchowe egzaminy

Duchowe egzaminy

Człowiek zasnął na tysiące lat aby teraz się przebudzić. We śnie wytworzył wiele przekonań, które obecnie są pokazywane aby je rozpuścić w świetle świadomości przebudzonej i stworzyć Nowy Świat, oparty na bazie miłości. Bolesne przekonania są oparte na fundamencie...
Życie jest podróżą duszy

Życie jest podróżą duszy

To dusza ma nas, a nie odwrotnie, jak myśli ego. Dusza prowadzi nas swoimi ścieżkami a ego swoimi. Stąd rodzi się konflikt wewnętrzny, który jest nam pokazywany jako wojna informacyjna w całym świecie. Ego chce coraz więcej materialnych przedmiotów i pieniędzy....