Intelekt i inteligencja

Intelekt i inteligencja

  Intelekt jest analityczny i rozkłada wszystko na części. Stąd nie może widzieć całości. Inteligencja jest syntetyczna i widzi we wszystkim całość. Sięga w górę w poziomy abstrakcji aby pojednać się z czymś większym od niej samej i odczytać cele lub przesłanie....
Autorytety

Autorytety

„To jest korzeń wszelkiego zła” – tak mówi Jezus w Kursie Cudów. Autorytet zawsze stawia siebie po jednej stronie dualności, a więc wytwarza sprzeczność. Tę skrzywioną teorię jednostronności projektuje na innych i wzmacnia ich wiarę w siebie, jako...

Modlitwa Jaźni

  Taka modlitwa jest najistotniejsza w naszym ziemskim życiu. Wypływa  z samego centrum nas samych. Jest połączona z Rdzeniem istnienia. Jak do niej dotrzeć? Centrum Jaźni jest wewnątrz nas. Najpierw potrzeba przejść przez zewnętrzne struktury umysłu, które...

Pęd do nauki i mądrości

Pęd jest motorem  życia i rozwoju. Napędem jest pożądanie i ciekawość świata. Przeciwieństwem pędu jest stagnacja, która objawia się jako awers do smakowania nowości i nauki. Jest lenistwem życia i marnotrawieniem czasu danego do rozwoju. Są ludzie, którzy ciągle coś...