Droga uwolnienia z piekła

Droga uwolnienia z piekła

Niebo lub piekło to stan twojego i mojego umysłu. Jeśli umysł zawiera szkodliwe przekonania, a nie masz świadomości, że należy je usunąć, to siedzisz w nocniku i nie chcesz się z niego uwolnić. Nasz mózg i całe ciało czy mięśnie, są pełne wadliwych przekonań po rodzie...
Wolność i niewola

Wolność i niewola

Bóg jest wolny i wszystkie Jego stworzenia z natury mają prawo do wolności. Jeśli jesteś zniewolony przez cokolwiek, to masz ograniczony dostęp do Boga w tobie. To światło w tobie jest przyćmione, a z chwilą śmierci zupełnie odchodzi. Pozostaje pusta skorupa –...
Funkcja bycia człowiekiem

Funkcja bycia człowiekiem

Ludzie mylą swoją funkcję z inną, a mianowicie bycia ludzkim zwierzęciem. Ponieważ to ciało jest zbudowane na podobnych zasadach jak u zwierząt i było kiedyś zmodyfikowane do ludzkiej postaci, dlatego w polu informacyjnym są dalej zachowania zwierzęce. To niskie...
Przeszkody w przebudzeniu ludzkości

Przeszkody w przebudzeniu ludzkości

  Ziemia jest planetą pokutną i wszyscy jej mieszkańcy, są skazani na ciągłe powtarzanie życia ( reinkarnacja), lub ucieczkę z piekła. Oczywiście, że strażnicy piekieł nie są chętni wypuścić daną duszyczkę, która złapała się na ich manipulację. Nadzorcy Ziemi...

Niebo i piekło

Piekło i niebo to stan naszego umysłu i stan istnienia we własnej przestrzeni. W zależności od tego stanu, możemy się przesuwać w stronę piekła albo w stronę nieba. Dlaczego zaprzeczamy faktowi, że wszyscy jesteśmy w piekle? Jest to zamierzona manipulacja władców...