Świadomy Wybór

Wszystkie działania dokonywane bez uświadomienia, powracają do nas i dalej oddziaływają. Powoduje to osiadanie na aurze głowy gęstej mgły ( rodzaj błota astralnego). Równocześnie zanieczyszczają powietrze wokół nas. Skupiska ludności jak wioski, osiedla i miasta są...