Świadomość w starym i nowym świecie

Świadomość w starym i nowym świecie „W świadomości jest coś takiego, jakby sama dla siebie była pułapką” / Witold Gombrowicz/ Posługując się słowami naszego wieszcza  W. Gombrowicza, pragnę podkreślić, że tą pułapką jest nasz  matrix, czyli zużyty, stary już świat. Za...