Naturalna muzyka

Naturalna muzyka

Gdy jest harmonia w ciele, to powstaje w naturalny sposób muzyka ciała, która objawia się poprzez muzykalną mowę czy pismo. Wszystkie organy ciała wibrują wówczas w jednym harmonicznym rytmie. Powstają piękne wiersze, poematy i opowieści w rytmie muzyki. Wielcy...
Naturalna muzyka

Przyjaźń

To kontakt dusz, które się rozumieją. Nie tylko chodzi o ludzi ale też o zwierzęta lub przyjaźń człowieka ze zwierzęciem. Może to być pies lub dzikie zwierzę. Kontakt jest na poziomie niewidzialnym czyli duchowym, gdzie czuje się bliskość istoty w środku. Przyjaźń...