Przyjaźń

Przyjaźń

  To połączenie dusz dwoje bliskich sobie ludzi. Najtrwalsza przyjaźń jest wtedy, gdy te istoty są na zbliżonym do siebie poziomie świadomości. Wówczas przyjaźń jest przyjemnością, nawet bez bliskiego kontaktu. Wymuszona przyjaźń to konflikt interesów, gdzie dwie...
Świat jest hologramem

Świat jest hologramem

Widzimy jedynie zespół nieograniczonych hologramów w różnych wymiarach świadomości. Każdy widzi to samo, tylko inaczej. Stąd dochodzi do kłótni i sporów, gdyż wszyscy mamy inny punkt widzenia i odniesienia, zgodny ze stanem własnej świadomości. Nie jest to świat...

Zrozumienie siebie

Jest niemożliwe, gdy człowiek żyje w jednym lub drugim biegunie swego istnienia. Czystej postawy naukowiec nie jest w stanie zaakceptować religijność, gdyż odrzuca drugi biegun, który dopełnia całość i daje zrozumienie. To samo dzieje się z osobą religijną, która nie...

Zrozumienie cz.1

Przychodzi tylko wtedy, kiedy połączymy to, co negatywne z pozytywnym, czyli (+) z (-) w energetycznym ujęciu danego zjawiska. Połączenie biegunów zawsze tworzy światło w którym wszystko jest jasne. Następuje dzięki temu natychmiastowe zrozumienie wszystkiego co nas...