Świat jest hologramem

Świat jest hologramem

Widzimy jedynie zespół nieograniczonych hologramów w różnych wymiarach świadomości. Każdy widzi to samo, tylko inaczej. Stąd dochodzi do kłótni i sporów, gdyż wszyscy mamy inny punkt widzenia i odniesienia, zgodny ze stanem własnej świadomości. Nie jest to świat...

Zrozumienie siebie

Jest niemożliwe, gdy człowiek żyje w jednym lub drugim biegunie swego istnienia. Czystej postawy naukowiec nie jest w stanie zaakceptować religijność, gdyż odrzuca drugi biegun, który dopełnia całość i daje zrozumienie. To samo dzieje się z osobą religijną, która nie...

Zrozumienie cz.1

Przychodzi tylko wtedy, kiedy połączymy to, co negatywne z pozytywnym, czyli (+) z (-) w energetycznym ujęciu danego zjawiska. Połączenie biegunów zawsze tworzy światło w którym wszystko jest jasne. Następuje dzięki temu natychmiastowe zrozumienie wszystkiego co nas...