Dwie emocje – miłość i strach

Dwie emocje – miłość i strach

Gdy jesteś w lęku, to nie widzisz miłości, chociaż ona wypełnia cały wszechświat. Gdy jesteś w miłości wszystko postrzegasz jako wytwór miłości. Nie widzisz lęku, bo światło rozpuszcza lęk. Światło to miłość. Bierze się ona z połączenia biegunów, które zawsze walczą...
Zanikanie ciał w związkach Nowej ziemi

Zanikanie ciał w związkach Nowej ziemi

    Ludzkość przez wiele wieków doświadczała wzajemnych relacji, opartych na przyciąganiu przeciwieństw. Takie pary doświadczały od partnerów/ partnerek tego, czego nie miały w sobie. Akceptacja innego bieguna jest jedynym wyjściem z tak trudnej i bolesnej...
Rzeczywiste związki

Rzeczywiste związki

Są dwa rodzaje związków międzyludzkich. Jedne są oparte na relacjach z ciałem i oddzielają od Źródła Miłości. Natomiast inne nie postrzegają ciał i komunikują się z duchem, czyli z czystą miłością i świadomością Źródła. To związki duchowe. Nie ma w nich żadnych zasad...
Rzeczywiste związki

Wielopoziomowe relacje w parach

Kiedy świadomość budzi się, Rozumiesz, że nawet oddając się namiętnościom, Możesz znaleźć Drogę Prawdy. /Luczis/ Świadome związki partnerskie służą rozwojowi duchowemu i materialnemu. Jeśli relacje są nieświadome, to służą obcym cywilizacjom, które manipulują energią...
Moc miłości w związkach Nowej Ziemi

Moc miłości w związkach Nowej Ziemi

      „Miłość nie posiada i nie daje się posiąść, Bowiem miłości wystarcza miłość”. / K. Gibran/ Moc pochodzi od siły konia. To on pierwszy niósł człowieka na swoim grzbiecie, aby szybciej dotarł do celu podróży. Obecnie moc silnika, mierzy...