Połączenie ciała i duszy

Połączenie ciała i duszy

Dusza łączy się z ciałem poprzez zharmonizowany umysł czyli kiedy lewa i prawa półkula mózgu jest w równowadze. Lewa półkula to logiczny i naukowy umysł, który ciągle się uczy czegoś nowego. Zna swoją historię oraz odkłamaną historię ludzkości. Może zatem wyciągnąć...
Nowoczesna mądrość

Nowoczesna mądrość

Inteligencja to nauka lewej półkuli mózgu. Intuicja pochodzi z serca i prawej półkuli mózgu. Kiedy obie półkule mózgu działają w harmonii, wówczas możemy określić to zjawisko jako mądrość czyli nauka zastosowana w życiu. Aby informacje w mózgu przepływały harmonicznie...
Odpowiedzialność za myślenie

Odpowiedzialność za myślenie

Myśli – Uczucia – Działanie = to jedność Trójcy w nas. Rodzi się świadoma istota, zdolna kierować świadomie swoim życiem. Wie co ma robić, dlaczego i jaki skutek jej to przyniesie. Natomiast brak jedności trójcy, wytwarza chaos i zagubienie. Myśl –...
Programowanie ludzkich umysłów

Programowanie ludzkich umysłów

Wiadomą rzeczą jest, że nasz mózg, to swoisty rodzaj biokomputera i trzeba go zaprogramować, aby działał. Nic samo z siebie, w tym świecie nie działa, bo to jest świat form i jak każda sztuka, potrzebuje napędu i programu. Umysły ludzkie zostały zaprogramowane, wiele...

Most łączący świat materii i ducha

Jest tym samym pomostem co łączy dwie półkule mózgu. W szczelinie kory mózgowej znajduje się spoidło wielkie w którym zachodzą procesy łączenia sygnałów prawej i lewej półkuli. Nieprawidłowe funkcjonowanie spoidła wielkiego tworzy u dzieci dysleksję. Jeśli działa...