Ubóstwo to stan nierównowagi

Ubóstwo to stan nierównowagi

Światło się rozprzestrzenia samo z siebie i wszystko powiększa. Ciemność skupia i pomniejsza. Stwarza tym samym lęk, gdyż w ciemności trudno zobaczyć cokolwiek. Dlatego ignoranci nie wierzą w nic, oprócz tego co widzą oczy ciała, skierowane na przedmioty. Mając...
Zdrowie umysłu

Zdrowie umysłu

Zachwyt życiem jako takim powoduje, że chce się żyć. Masz prawo do życia w pokoju i radości. Zachwyt uwalnia wszelki smutek, ból i prowadzi do radości. Ptaszki na wiosnę śpiewają, dając radość wokoło. Szczególnie wyróżniają się w tym słowiki. A człowiek czy jest w...
Zdrowie ciała, umysłu i ducha

Zdrowie ciała, umysłu i ducha

Ta Trójnia jest ze sobą połączona i nie żyje w oddzieleniu. Ciało tylko pokazuje jaki problem jest do rozwiązania w umyśle i duchu. Kiedy umysł jest zaplątany w jakiś problem to znaczy, że duch mu to zlecił. Nie rozwiązany wchodzi do ciała, aby dana istota mogła go...
Rozwój świadomości po Fali 2012 roku

Rozwój świadomości po Fali 2012 roku

      http://pl.wikipedia.org/wiki/Smugi_chemiczne Świadomość jest największym skarbem, jaki człowiek może uzyskać na Ziemi i zachowywać na wieki. Zasób świadomości jest bramą, przez którą zdąża się w kierunku oświecenia. To przepustka do...
Tajemnice zdrowia

Tajemnice zdrowia

Zdrowie czy choroba, to dwa bieguny ludzkiej egzystencji. Jeśli przebywamy w jednym z nich, to drugi automatycznie  zanika. Kiedy człowiek choruje  i leczy chorobę chemicznymi lekami, to z automatu traci zdrowie. Zatruwa dodatkowo swój zanieczyszczony organizm. Co...